ПРОИЗВОДЊА ЦВЕЋА


Цвеће, 23.11.2013.
Саша Бугарчић

Bookmark and Share


Производња је сложен процес који због разноврсности биљног материјала који је различитог географског и биолошког порекла подстиче сложеност око подизања цвећарског погона. При подизању погона потребно је обратити пажњу при избору места за локацију погона и то на следеће:
- Климатски услови

Треба изабрати место са умерено влажном климом и да је заштићен од утицаја јачих ветрова.- Изложеност стакленика

Стакленици се најчешће лоцирају на равним оцедитим теренима, а топле леје могу бити и на благо нагнутим теренима. Треба да буде окренут на југозапад, југ, југоисток. Нису добре локације које су у току дана засењене брдима, стенама.- Земљиште

Од велоког је значаја за део погона који је предвиђен за формирање леја на отвореном пољу. Мањак хранљивих материја лако се може савладати додавањем ђубрива, али и побољшањем механичко-физичких особина земљишта. Како би одабрали што бољу локацију потребно је бирати терене са лаким, рахлим, структурама земљишта, код којих је могуће извршити што дубље орање. Најбоље су иловасте-пескуше или песковите – иловаче, а треба избегавати глиновита земљишта која су тешког механичког састава која се при суши лако стврдњавају и пуцају.- Органска ђубрива

Органска ђубрива су од великог значаја у цвећарској производњи јер већина врста се гаји уз помоћ загревања биолошким изворима као што је коњски стајњак. Из тих разлога потребно је испитати могућност и трошкове набавке великих количина органских ђубрива.- Вода

Могућност снадбевања водом је најбитнији фактор због неопходног заливања за све цветне културе, без обзира на то да ли се гаје у стакленику или на отвореном пољу. Најбоља локација би била око речних или језерских вода које је потребно претходно омекшати.- Подземне воде

Ниво подземних вода је јако битан за произвођача тако да је пожељно избегавати локације са високим нивоом подземних вода.
Пре покретања производње потребно је сазнати што више о тој локацији као и набавити топографско и нивелационао стање терена у размери 1:25 и 1:50, затим климатске податке, педолошку карту, податке о стању путева и саобраћајних веза, податке о радној снази.


Bookmark and Share