Zdrava Srbija Instagram

Делиблатска пешчара


Здрава Србија, 09.02.2013.
Саша Бугарчић

Bookmark and Share


Делиблатска Пешчара је Специјални Резерват Природе који се простире у јужном Банату, између Дунава и западних падина Карпата, на површини од 33.610 ха. Делиблатска Пешчара је гео-морфолошка појава еолског порекла, изузетне лепоте и вишеструког научног значаја. Делиблатска Пешчара је дилувијалног порекла и представља највећу пешчару Европе.

Делиблатска Пешчара је највећа оаза песка, степе, шуме и мочварне вегетације у Панонској низији. Делиблатска пешчара, широк и јединствени природни феномен у Европи, углавном карактеришу елипсоидне пешчане масе дужине и до 15 км. Појединачне пешчане дине достижу дужину до 750 метара и висину до 60 метара!Невезани песак Делиблатске пешчаре је некада био изузетан проблем, јер се под дејством кошаве развејавао широким просторима Панонске низије. Планско пошумљаванје од времена Марије Терезије је допринело богатој вегетацији која је повезала масе живог песка.

Делиблатска пешчара је дуга 35км, а широка од 9 до 12 км. У њеним границама се налазе 2 строга резервата, 16 резервата генетског фонда и 6 споменика природе. По пореклу Делиблатска пешчара је јединствена у Панонској низији, а њен карактеристичан дински рељеф не среће се, тако изражен, нигде у овом делу Европе. Због својих специфичности названа је „Европска Сахара".

Станиште је великог броја биљних и животињских врста, посебно птица и племените дивљачи: јелена и срне, а позната је и по томе што у њој већ вековима живи банатски вук.Јединственост подручја Делиблатске пешчаре привлачи љубитеље природе, еко-истраживаче, риболовце и ловце.Парковски уређено узвишење најлепшег и најпитомијег дела специјалног природног резервата је ваздушна банја Девојачки Бунар.

Данас је Делиблатска пешчара заштићена као специјални природни резерват. Захваљујући посебним природним и климатским условима, иако на надморској висини од свега 200 метара, клима Делиблатске Пешчаре је слична планинској.

Делиблатска пешчара је ретко насељена, са свега пар села која се налазе на ободу Парка Природе. Подручје Делиблатске пешчаре је на прелиминарном списку Светског наслеђа под заштитом .


Bookmark and Share

Mala Pijaca