Zdrava Srbija Instagram

Цветање винове лоза


Виноградарство, 08.02.2013.
Саша Бугарчић

Bookmark and Share


Бубрењем окаца и појавом нових ластара из зимских окаца винова лоза почиње са фазом растења. Ластари на почетку свог раста користе хранљиве материје акумулиране у корену све док се на њима не формирају листови минимум 50% нормалне величине.

Тада долази до изражене фотосинтеске активности а са њом и до интезивнијег пораста. До почетка цветања и оплодње они обично достигну половину своје нормалне дужине. Такође, упоредо са овим порастом долази и до формирања нових зимских окаца па оптимални услови и пораст диктирају родност у наредној години.Са опадањем цветних капица почиње фаза цветања која траје до 15 дана и уместо цветова настају младе бобице а уместо цвасти гроздови. Само цветање се карактерише да после збацивања капица долази до ослобађања полена из антера који доспева на жиг тучка. Ова оплодња је најчешћа под утицајем ветра а веома мала под утицајем инсеката. Тучак лучи секрет у коме има највише воде и делом органских материја које омогућавају клијање полена.

Из тог разлога је важно да у времену цветања имамо повољне временске услове (оптималну ваздушну влажност, слабо ветровито време без падавина, оптималну температуру око 25 степени ...) да би смо имали што бољу оплодњу.

У времену цветања није препоручљиво извођење било каквих агромелиоративних мера у винограду попут обраде земљишта, зелене резидбе, заштите од биљних болести и штеточина. Ову меру заштите извести због дужине цветања непосредно пред цветање .


Марковић Бобан Смедерево


Bookmark and Share

Mala Pijaca