ДЕСТИЛАЦИЈА И ДЕСТИЛАЦИОНИ АПАРАТИ


Воћарство, 30.06.2013.
Саша Бугарчић

Bookmark and Share


Ракија представља смешу етил алкохола и воде. Добија се из алкохолних сировина које садрже низак проценат алкохола као што су комина, вински талог, слабо вино и др. воћни кљук.


Претварање алкохолних сировина у ракију врши се дестилацијом. Дестилација се састоји из испаравања и кондензације. Алкохолна течност испарава када се загреје до тачке кљкучања. Превођење испарене течности хлађењем у течно стање назива се кондензација.


При дестилацији алкохолних сировина не испаравају само етил - алкохол и вода већ и други лакше и теже испарљиви састојци. У почетку дестилације испаравају и прелазе у дестилат – ракију алдехиди и естри. Тај први део ракије у количини од 2-3 литра са јачим мирисом назива се првенац. На крају дестилације када се температура попне преко 100°C испаравају тешко испарљиве материје: виши алкохоли и глицерин. Тај последњи део ракије плавкасте боје је патока. Највећи део ракије који дестилише између првенца и патоке је смеша етил-алкохола и воде и зове се срце или права ракија.


Уређај за извођење дестилације назива се дестилациони апарат-ракиски казан. Ракиски казан се израђује од бакра, јер се исти добро кује, лако проводи топлоту и не реагује са алкохолним сировинама.


Према начину рада ракијски казани се деле на обичне и брзопекуће. Обични казани дестилацијом дају најпре меку ракију, па се она поновном дестилацијом – редестилацијом преводи у љуту ракију.


Обичан ракиски казан састоји се из казана, хладионика и луле. Казан чини: ложиште, суд за алкохолну сировину и капак. У суду се уграђује мешалица или решетка да неби дошло до загоревања ферментисаног кљука, комине или талога. Хладионик је саграђен из табарке кроз коју протиче вода за хлађење и змијасте цеви у којој се кондензује смеша водене и алкохолне паре. Казан и хладионик су повезани лулом. Загревање ових казана врши се сагоревањем чврстих горива, гаса или се пак у сам казан уводи водена пара из парног генератора.


Брзопекући казани – аламбици су такви казани који првом дестилацијом алкохолне сировине дају љуту ракију. Овакви казани поред делова које има сваки обичан казан имају и ректификатор који врши концентрисање алкохола на путу између казана и хладионика.Вида Евстратиев, дипл.инж.


Bookmark and Share

Pritke za baštu