Atlantis Ultra


Zdrava Srbija, 09.02.2013.
Saša Bugarčić

Bookmark and Share
Kultna emisija "Atlantis Ultra" koju vodi i uređuje gospođa Biljana Đorović.

Kako se boriti protiv
Gost emisije Dr Slađana Velkov.


U emisiji Dr Slađana Velkov iznosi svoje lično viđenje kako bi se građani Srbije trebali samoorganizovati u zaštiti svoga zdravlja, kako na ličnom tako i na kolektivnom planu, u borbi protiv genetski modifikovane hrane, zaprašivanja sa neba otrovnim supstancama, Kodeksu Alimentarijusu, vakcinaciji...

Što se tiče ličnog plana, na nama je naša lična odgovornost da se samoorganizujemo u zaštiti našeg zdravlja i zdravlja naše dece, jer ceo "demokratski" sistem ne da ne radi u korist naroda, čak šta više, radi protiv njega, to nam sam život govori. Dr Slađana je za Gandijeve metode, za revoluciju Srca.

Informišimo o svemu ovome druge, osvešćujmo ljude, ne smemo se prepustiti apatiji i izgovoru "šta ja tu mogu", jer kako kaže dr Velkov: "Činiti loše je zlo, ali je veće zlo ćutati i ne činiti ništa u prisustvu zla.

Prestanimo da kupujemo zatrovanu mrtvu industrijsku hranu po prodavnicama, pređimo na hranjenje živom presnom neprskanom hranom, koja daje život! Obnovimo sela, vratimo se Majci Zemlji, gajimo samo organsku hranu. Pijmo vodu iz bunara, sa izvora, iz čistih potoka, a ne fluorizovanu vodu sa česme koja je štetna po ljudsko zdravlje.

Ne gledajte televizor, isključite ga, jer on samo služi za razorno i suptilno programiranje ljudi preko podsvesnog i nesvesnog, tako da se ljudi ponašaju kao hipnotisani, ne "razmišljaju" svojom glavom, već televizorom.

Profit danas kontroliše nauku i medicinu, medicina je korumpirana, interesuje je samo farmako biznis, međutim, 60% bolesti izazvani su lekovima, govori dr Slađana.

Mi smo ono što mislimo, govorio je otac Tadej, zato dobro pazite šta mislite, jer sve će vam se ostvariti, zato nam i programiraju podsvesno i nesvesno lošim mislima i predstavama puten ekrana, ne rade to tek onako, iz zezanja, jer to deluje! Ali mi, obični pojedinci smo gospodari svega, svojih života, naših misli, to možemo da budemo, samo je potrebno da se trgnemo iz sna, jer sve je moguće, sve je stvar naše odluke!Dr Slađana Velkov nam otkriva i tajnu molitve.

Na krupnom planu treba vršiti pritisak na političare da se pooštre zakoni o , da se zabrane poletanja aviona koji nas zaprašuju otrovnim materijama, da se u našoj zemlji ne primenjuje pogubni Kodeks Alimentarijus...!Zahvaljujemo se autoru gospođi Biljani Đorović na ustupljenom pravu za emitovanje njene sada već kultne radio emisije .
1)

2)

Bookmark and Share

Pritke za baštu