Zdrava Srbija Instagram

Zasnivanje stada ovaca


Stočarstvo, 30.12.2014.
Saša Bugarčić

Bookmark and ShareStado koje će imati sve atribute stada za uzgoj u proizvodnji, često se, ispravno, zbog nedostatka izbora odgovarajućih životinja iz proizvodnje biraju grla iz konvencionalne i uvode u zapat organske proizvodnje. Za sprovođenje ovog postupka potrebna je saglasnost nadležnog inspektora. Ovom prilikom u proizvodnju uvode se jako mlade životinje, tek odlučena jagnjad, starosti do 45 dana, s tim što od momenta uvođenja u zapat kompletan uzgoj zasniva se isključivo na organskom tipu proizvodnje.


Međutim, potreba za uvođenjem novih životinja u postojeći organski zapat, sprovodi se kada je neophodno obnavljanje ,a nema dovoljno grla u organskom stočarstvu zbog visoke smrtnosti životinja prouzrokovane zdravstvenim okolnostima ili prirodnim katastrofama. U tu svrhu ponovo se traži saglasnost od nadležnog inspektora, da se odaberu grla iz konvencionalne proizvodnje i priključe postojećem organskom stadu.Propisom , je takođe ustanovljeno da se na organsku farmu u toku godine može uneti do 20% pripolodnih ovaca, koje su uzgajane u konvencionalnoj poljoprivredi. Ovaj propis odnosi se na organske farme koje raspolažu sa najmanje 5 ovaca u zapatu. Ukoliko se planira značajno povećanje broja grla na gazdinstvu, menja se rasa ili uvodi novi tip animalne proizvodnje, uvođenje novih grla srazmerno svrsi može da se poveća za 40%.


Osnovni principi organske proizvodnje strogo zabranjuju držanje životinja u zatvorenim objektima. Propisom je označeno da životinje moraju imati stalan ili vremenski ograničen pristup ispustu, koji je uglavnom prekriven vegetacijom.Miraš Zagrađanin dipl. inž. stočarstvaBookmark and Share

Mala Pijaca