Korenasto - krtolasta hraniva za ishranu koza


Stočarstvo, 25.03.2013.
Saša Bugarčić

Bookmark and ShareOva hraniva uključuju sve biljne vrste čiji se podzemni delovi mogu koristiti za ishranu koza. Od korenasto - krtolastih hraniva u zimskoj ishrani životinja može se koristiti stočna repa, stočna mrkva, krompir i dr. Ova hraniva su veoma sočna i sadrže 80-90% vode. U ishrani koza se koriste u količini od 1-2 kg na dan po grlu.


Pre upotrebe ovih hraniva treba ih dobro iseckati na komadiće da ne bi došlo do začepljenja jednjaka. Krompir se u ishrani koza, ukoliko ga domaćinstvo ima u većim količinama, obično daje kuvan ili sitno iseckan. Kozama se nikako ne sme davati proklijali ili zeleni krompir, zbog sadržaja pojedinih otrovnih materija koje mogu prouzrokovati trovanje, proliv i druga oboljenja.

Ova hraniva imaju mali sadržaj proteina ali su bogata skrobom i šećerom, o čemu posebno treba voditi računa pri ishrani koza sa njima.Lišće i glave šećerne repe takođe treba davati u umerenim količinama da ne bi zbog visokog sadržaja kalijuma došlo do poremećaja u organizmu. Što se tiče korišćenja stočne repe u ishrani koza, treba paziti da njena količina u obroku ne prođe 30% od ukupne suve materije hrane, i koristiti je samo u slučaju ako je zdrava ili dobro konzervisana.Jakšić Kosovka dipl.ing. polj.Bookmark and Share