Заснивање стада оваца


Сточарство, 30.12.2014.
Саша Бугарчић

Bookmark and Share


Стадо које ће имати све атрибуте стада за узгој у производњи, често се, исправно, због недостатка избора одговарајућих животиња из производње бирају грла из конвенционалне и уводе у запат органске производње. За спровођење овог поступка потребна је сагласност надлежног инспектора. Овом приликом у производњу уводе се јако младе животиње, тек одлучена јагњад, старости до 45 дана, с тим што од момента увођења у запат комплетан узгој заснива се искључиво на органском типу производње.


Међутим, потреба за увођењем нових животиња у постојећи органски запат, спроводи се када је неопходно обнављање ,а нема довољно грла у органском сточарству због високе смртности животиња проузроковане здравственим околностима или природним катастрофама. У ту сврху поново се тражи сагласност од надлежног инспектора, да се одаберу грла из конвенционалне производње и прикључе постојећем органском стаду.Прописом , је такође установљено да се на органску фарму у току године може унети до 20% приполодних оваца, које су узгајане у конвенционалној пољопривреди. Овај пропис односи се на органске фарме које располажу са најмање 5 оваца у запату. Уколико се планира значајно повећање броја грла на газдинству, мења се раса или уводи нови тип анималне производње, увођење нових грла сразмерно сврси може да се повећа за 40%.


Основни принципи органске производње строго забрањују држање животиња у затвореним објектима. Прописом је означено да животиње морају имати сталан или временски ограничен приступ испусту, који је углавном прекривен вегетацијом.Мираш Заграђанин дипл. инж. сточарства


Bookmark and Share