Zdrava Srbija Instagram
Сајт www.ZdravaSrbija.com је у власништву Саше Бугарчића и Милоша Стојановића.

Коришћењем овог сајта прихватате овде наведене услове и правила коришћења.

Сајт www.ZdravaSrbija.com задржава право промене ових правила и услова коришћења у било ком тренутку, без претходне најаве.
Подаци на сајту су заштићени законом о ауторским и сродним правима. Ауторска права укључују текстове њихово обликовање, слике и друге графичке презентације које припадају овом сајту. Подаци се могу користити само на одређени начин предвиђен овим правилима и условима коришћења. Коришћење података у друге сврхе, као и копирање, препис, дистрибуирање података, без одобрења сајта значи кршење Закона о ауторским правима и сродним правима и подлегање санкцијама.
Уколико се на овом сајту појави садржај над којим неко друго лице има право, обавестите нас и ми ћемо тај садржај уклонити са сајта.

Сви садржаји и информације су представљене корисницима у најбољој намери, и под претпоставком да су истините.

Коришћење сајта је бесплатно, а садржај је прикладан за све узрасте.

www.ZdravaSrbija.com не може гарантовати за поузданост, непрекидност и сигурност сајта.

www.ZdravaSrbija.com не сноси никакву одговорност у случају неистинитих информација и у случају евентуалне штете настале коришћењем сајта.

Сајт може бити привремено недоступан због различитих техничких потешкоћа.

Коментаре могу постављати само регистровани чланови. Корисници су дужни да приликом регистрације наведу своје, истините податке, док је www.ZdravaSrbija.com дужна да поштује начело заштите приватности.
Свако вређање других корисника сајта је забрањено, а корисници који прекрше ово правило биће санкционисани.

Поштовани корисници, уколико имате било каква питања или примедбе у вези са овим сајтом пишите на Контакт.

Mala Pijaca