Zdrava Srbija Instagram

Deliblatska peščara


Zdrava Srbija, 09.02.2013.
Saša Bugarčić

Bookmark and ShareDeliblatska Peščara je Specijalni Rezervat Prirode koji se prostire u južnom Banatu, između Dunava i zapadnih padina Karpata, na površini od 33.610 ha. Deliblatska Peščara je geo-morfološka pojava eolskog porekla, izuzetne lepote i višestrukog naučnog značaja. Deliblatska Peščara je diluvijalnog porekla i predstavlja najveću peščaru Evrope.

Deliblatska Peščara je najveća oaza peska, stepe, šume i močvarne vegetacije u Panonskoj niziji. Deliblatska peščara, širok i jedinstveni prirodni fenomen u Evropi, uglavnom karakterišu elipsoidne peščane mase dužine i do 15 km. Pojedinačne peščane dine dostižu dužinu do 750 metara i visinu do 60 metara!Nevezani pesak Deliblatske peščare je nekada bio izuzetan problem, jer se pod dejstvom košave razvejavao širokim prostorima Panonske nizije. Plansko pošumljavanje od vremena Marije Terezije je doprinelo bogatoj vegetaciji koja je povezala mase živog peska.

Deliblatska peščara je duga 35km, a široka od 9 do 12 km. U njenim granicama se nalaze 2 stroga rezervata, 16 rezervata genetskog fonda i 6 spomenika prirode. Po poreklu Deliblatska peščara je jedinstvena u Panonskoj niziji, a njen karakterističan dinski reljef ne sreće se, tako izražen, nigde u ovom delu Evrope. Zbog svojih specifičnosti nazvana je „Evropska Sahara".

Stanište je velikog broja biljnih i životinjskih vrsta, posebno ptica i plemenite divljači: jelena i srne, a poznata je i po tome što u njoj već vekovima živi banatski vuk.Jedinstvenost područja Deliblatske peščare privlači ljubitelje prirode, eko-istraživače, ribolovce i lovce.Parkovski uređeno uzvišenje najlepšeg i najpitomijeg dela specijalnog prirodnog rezervata je vazdušna banja Devojački Bunar.

Danas je Deliblatska peščara zaštićena kao specijalni prirodni rezervat. Zahvaljujući posebnim prirodnim i klimatskim uslovima, iako na nadmorskoj visini od svega 200 metara, klima Deliblatske Peščare je slična planinskoj.

Deliblatska peščara je retko naseljena, sa svega par sela koja se nalaze na obodu Parka Prirode. Područje Deliblatske peščare je na preliminarnom spisku Svetskog nasleđa pod zaštitom .Bookmark and Share

Mala Pijaca