Žuti zvezdan - Lotus corniculatus L.


Ratarstvo, 26.03.2013.
Saša Bugarčić

Bookmark and ShareŽuti zvezdan je višegodišnja leguminoza. Odlikuje se dobrom hranljivom vrednošću krme. Seno sadrži u proseku 18 % sirovih proteina. Ima veliku svarljivost.


Za zasnivanje travno - leguminoznih smeša i pašnjaka žuti zvezdan je jedna od najvažnijih vrsta iz grupe leguminoza . Može bolje i duže da se održava u njima od crvene deteline , a posebno na slabijim , lošijim i suvljim zemljištima . Za razliku od lucerke podnosi kisela zemljišta , a u odnosu na crvenu detelinu ima duži period iskorišćavanja . Ulazi u sastav skoro svih smeša za travno – leguminozne smeše i pašnjake – odlično regeneriše , kako posle ispasanja tako i posle košenja , a naročito u brdskim i planinskim područjima .
Živi 5 – 7 godina, pa i više .Žuti zvezdan je veoma otporan i na mraz i na sušu . Prinos suve materije u povoljnim uslovima dostiže 8 – 9 t/ha iz tri otkosa . Žuti zvezdan se odlikuje nekim prednostima nad višegodišnjim mahunarkama : ne napadaju ga paraziti kao cuscuta i retko ga napadaju i biljne bolesti. Takođe , pri ishrani preživara svežom zelenom masom ne izaziva nadun , pa je zbog toga pogodan i za pašnjačko iskorišćavanje.Dipl.ing. Milisav TiosavljevićBookmark and Share