Zdrava Srbija Instagram

Gajenje međukultura u voćnjacima


Voćarstvo, 26.12.2014.
Saša Bugarčić

Bookmark and ShareU mladim voćnim zasadima međuprostor se može koristiti za gajenje useva odnosno međukultura (uzrodica). Ove međukulture se mogu gajiti samo ako je zemljište plodno i ako se odaberu pogodne kulture koje neće oduzimati hranljive materije i vlagu voćkama. U ovom slučaju, ako se međuusevi obrađuju, povoljno utiču i na porast i razvoj voćaka. Međutim ako se pogrešno izaberu uzrodice, voćkama se može naškoditi naročito u pogledu iscrpljivanja hranljivih materija i vode.


Poznato je da razne uzrodice izvlače iz zemljišta različitu količinu hranljivih materija i vode. Neke uzrodice izvlače male količine hranljivih materija i vode (mahunaste okopavine) , dotle ih druge (strna žita, konoplja, suncokret, stočna repa) izvlače 3 do 20 puta više.


Skoro sve uzrodice nepovoljno deluju na vodni bilans u zemljištu , samo što neke deluju u manjoj a neke u većoj meri. Pošto razne uzrodice različito utiču na isušivanje i iscrpljivanje hranljivih materija iz zemljišta , to o tim činiocima treba posebno voditi računa prilikom izbora uzrodica za gajenje.Prema svom uticaju na rastenje i rodnost voćaka, uzrodice mogu biti:

- škodljive ( strna žita, lucerka , uljane i vlaknaste industrijske kulture, korenasto-krtolaste biljke)

- malo škodljive (jagodasto voće i biljke za stočnu hranu iz familije leguminoza)

- podnošljive( leguminozne okopavine ,bostan, tikve i neke vrste povrća-špargla.
Nebojša Brzaković dipl. ing. poljoprivredeBookmark and Share

Mala Pijaca