Zdrava Srbija Instagram

Podloge za krušku


Voćarstvo, 02.01.2015.
Saša Bugarčić

Bookmark and ShareZa podizanje zasada kruške koriste se sadnice dobijene kalemljenjem na odgovarajućim podlogama. Izbor podloge zavisi od osobina zemljišta , gustine sadnje i uzgojnog oblika . U ponudi su generativne ( sejanac divlje kruške) i vegetativne podloge dunje.Generativne podloge

Za krušku se koriste sejanci dobijeni iz semena autohtonih i odabranih stabala divlje kruške. Ove podloge su pogodne za lošija zemljišta , sorte kruške sa ovom podlogom imaju dobar afinitet, dugovečnije su i otpornije prema mrazu i suši. Sejanac divlje kruške bolje podnosi kreč u zemljištu u odnosu na dunju kao podlogu za kalemljenje pa je ova podloga pogodna za takva zemljišta. Uzgojni oblici za ovu podlogu su najčešće kosa palmeta i pobljšana piramidalna kruna.Dunja MA

Dosta se koristi za podizanje savremenih zasada u gustom sklopu. Srednje je bujnosti. Pogodna je za plodna i umereno vlažna zemljišta a osetljiva je na višak kreča u zemljištu. Potrebano je gajenje špalirski uz naslon pošto može doći do izvaljivanja stabala. Sa mnogim sortama kruške nema dobar afinitet pa se pri kalemljenju mora koristiti sorta posrednik a to je najčešće sorta kruške Kaluđerka. Razmak sadnje kod intenzivnih zasada sa sistemom gajenja Vitko vreteno kreće se od 3,30 m – 3,70 m između redova a 1,20m – 1,40 m u redu tj od 1950 do 2500 stabala po hektaru.Dunja BA 29

Ovo je klon provansalske dunje , nešto je veće bujnosti od dunje MA. Odlikuje se većom tolerancijom na višak kreča u zemljištu i boljim afinitetom sa sortama dunje. Razmak sadnje kod intenzivnih zasada sa sistemom gajenja Vitko vreteno kreće se od 3,50 m – 4,00 m između redova a 1,30m – 1,60m u redu . Broj stabala po hektaru je 1560 do 2200 .
Dunja MS

Ova podloga je najmanje bujnosti od svih podloga za dunju. Koristi se za podizanje visoko intenzivnih zasada u gustom sklopu. Obavezan je naslon . Sa sortama kruške ima slab afinitet. Razmak sadnje kod intenzivnih zasada sa sistemom gajenja Vitko vreteno kreće se od 3,00 m – 3,50 m između redova a 0,80m – 1,00 m u redu tj od 3000 do 4150 stabala po hektaru.

Kod sistema gajenja Supervreteno sa razmakom sadnje 2,80 - 3,20 x 0,40- 0,50m broj biljaka po hektaru se kreće od 6200 – 8900 .Od ostalih vegetativnih podloga za krušku koriste se još SYDO dunja, Adams 332, Pyrodwarf , OHF 87 .Đorđe Sovilj dipl.ingBookmark and Share

Mala Pijaca