Zdrava Srbija Instagram

Опрез са коришћењем гљива


Гљиве, 07.06.2013.
Саша Бугарчић

Bookmark and Share


Кишни период, у ком је тренутно наш регион, праћен је и значајним порастом гљива у отвореним – природним срединама. Обзиром на, периодично, врло уносан посао, зависно од метеоролошких услова, берачи су масовно кренули у сакупљање истих, углавном у шумским срединама.


Ово су дани када се, нажалост, услед нестручног избора, неадекватног познавања и, што је најгоре, несавесног стављања у промет гљива региструје и значајан пораст тровања, овом, у правилном одабиру, веома квалитетном и здравом храном, уколико се припрема на исправан начин и благовремено конзумира (припремљена храна од гљива не дуго постаје и кварљива). Свим грађанима, посебно љубитељима гљива, препорука је да се не упуштају у сакупљање печурака, а након тога и у њихову продају, индиректан пласман, или другу врсту промета, без пратње доброг искусног познаваоца ових изузетно хранљивих, здравствено корисних, дијетално цењених и лековитих гљива.


Максимална опрезност мора бити прво испоштовано правило у коришћењу ових гљива за исхрану. У случају да до појаве симптома и знакова тровања, након њиховог конзумирања ипак дође, неопходно је одмах обратити се лекару у здравственој установи. Тровање може бити посебно опасно уколико се не препозна на време. Разлог више је што су симптоми тровања отровним гљивама најчешће након релативно дужег, латентног периода без знакова тровања, у већини случајева 8-12 сати, а након тога крећу мучнина, болови у трбуху, повраћање, дијареја и сл., да би се већ након, само 2 до 3 дана регистровала токсична оштећења јетре и бубрега.


Ово је увек ургентно стање, које захтева лечење у болничким условима, применом адекватних терапијских мера. Да би се оваква стања избегла, као и ради безбедности свих категорија становништва ( посебно деце, трудница и старијих особа ), саветује се свим корисницима, посебно сакупљачима гљива, да се при својим детерминацијама и одабиру примерака пронађеним у природи, не руководе само описима и фотографијама ових гљива из литературе, или информацијама на Интернет мрежи. Уз добро искуство, информисаност и пре закључка каква је пронађена гљива (да ли је она јестива или не ), како због свог тако и због здравља свих конзумената, корисно је укључити се у рад неког од гљиварских друштава ( односно Удружења), или при организованом пласману, повезати се са неком од регистрованих фирми за дистрибуцију ових гљива. Пре свега куповину печурака обављати код овлашћених продаваца, са јасном декларацијом производње и паковања производа.

Мр Бранко Танасковић


Bookmark and Share

Mala Pijaca