Zdrava Srbija Instagram

Подизање засада шипурка


Зачинско и лековито биље, 28.01.2015.
Саша Бугарчић

Bookmark and Share


Пре подизања засада треба обавити припрему земљишта за садњу и поправку плодности. Она се сатоји у дубоком орању (30-40 cm), тањирању, фрезовању и мелиоративном ђубрењу са 20-50 t згорелог стајњака по хектару и око 500 kg /hа NPK ђубрива формулације 10:12:26 или 8:16:24. Уколико је одабрана парцела стрма , или се не располаже одговарајућом механизацијом, онда треба одабрати варијанту појединачних копања рупа уз задржавање ледине умеђупростору. Уношењем око 5 kg стајњака и 250 до 300 грама минералних НПК ђубрива пре садње у припреми рупа, замењује мелиоративно ђубрење.


Сади се на растојању 3x1.5m односно 2222 биљке по хектару а на оскудним земљиштима и на 3x1m. Садњу треба обавити по могућности у јесен или током зиме ( ако то дозвољавају временски услови), а избегавати касну пролећну садњу када су пријем и каснији пораст знатно слабији. Садњу обавити класично, као и све друго воће , водећи рачуна да спојно место ( калем)буде изнад или у нивоу земље.


По прекривању корена слојем ситне трошне земље обавезно додати згорели стајњак ( неколико килограма по биљци) и поново слој ситне земље.На крају по гажењу земљишта треба обавезно додати још 150- 200грама NPK ћубрива око саднице по целој површини затрпане јаме. Шипурак није потребно завијати због дивљачи јер на том делу он има нешто бодљи које га штите. При пролећној садњи обавезно је заливање са 5-10 литара воде по биљци.


У пролеће пре кретања вегетације посађену садницу скратити на 20cm, односно 3-4 пупољка од спојног места. Током прве вегетације потребо је неколико плитких окопавања и уклањања корова око саднице као и избојака из подлоге , једно прихрањивање средином маја са око 100грама KAN-а по једној биљци и неколико заливања ако је наступио сушни период.Младе избојке (леторасте) шипурка нападају лисне ваши (слично као и код ружа), па је током пролећа и лета корисно обавити заштиту – прскање неким од инсектицида за њихово сузбијање. У току прве године из посађене биљке развиће се више избојака – летораста, који могу да достигну висину преко 1,5m а некад и знатно више. На њима се формира род за наредну годину.


Током зиме обавити ђубрење са 300 грама по биљци NPK ђубрива формулације 10:12:26 или 8:16:24 или сл. У пролеће наредне (друге) године одабрати 4-5 најбољих летораста по жбуну и скратити их на 120-130cm дужине, а остале прекобројне и слабије уклонити. Тиме се жбун ојачава,а обезбеђује солидан и квалитетан принос. Уколико је жбун слаб треба га кратком резидбом на 20cm вратити да ојача , без рађања у тој години да се не би исцрпљивао.


Током лета друге године обавити неколико окопавања , уклањање корова , заливања (по потреби) и заштиту од лисних ваши и болести такође по потреби. Потребно је и једно прихрањивање у фази интензивног пораста пре цветања са око 100 грама KAN-а по жбуну.


Трећа година сматра се почетком пуне родности шипурка , а колики ће приноси бити зависи од тога каква је била нега у претходне две године.
Снежана Николић


Bookmark and Share

Mala Pijaca