Zdrava Srbija Instagram

Органско лековито и ароматично биље


Зачинско и лековито биље, 17.06.2013.
Саша Бугарчић

Bookmark and Share


Захваљујући географским, геолошким и геоморфолошким карактеристикама, као и природним условима на простору Пчињског округа расте велики број различитих биљних врста. У одрживом развоју сектора лековитог и ароматичног биља сигурно највећи значај има подстицање плантажног гајења врста, било са аспекта тражње, или пак са аспекта заштите и очувања природе.


Лековите и ароматичне биљке сакупљају се или гаје због активних материја које садрже. Сакупља се неколико стотина, а гаји више десетина врста. Различите биљне врсте подразумевају употребу различитих органа, односно биљних делова: надземни део, лист, цваст, плод, корен и сл. Користе се у свежем стању (додаци храни), осушене (домаћи чајеви, зачини) или индустријски прерађене (етарска уља, екстракти, различити фармацеутски облици).


Значајан утицај има климатски фактор и примена агротехничких мера уз специфична правила производње, примену специфичне механизације и постројења за дораду и прераду.


У производњи лековитог и ароматичног биља треба водити рачуна о њиховим специфичностима. Познато је да постоје врсте које се успешније гаје на сувљим стаништима (тимијан, чубар) или на влажнијим (бели слез, одољен). На хумусним земљиштима добро успевају питома нана и матичњак, на лакшим одољен и бели слез, а на богатијим кречњаком невен, жалфија и милодух. Требало би водити рачуна и о њиховој отпорности на ниске температуре. Отпорне врсте су бели слез и жалфија, а осетљиве босиљак и мајоран.
Једна од специфичности је и то што се у зависности од биљне врсте усеви заснивају директном сетвом (коријандар), расадом (матичњак) или вегетативно (питома нана). Приликом заснивања усева треба водити рачуна да ли је у питању једногодишња (камилица), двогодишња (першун) или вишегодишња врста (милодух).


Сертификовање у органској биљној производњи има велики значај за пласман производа на бази лековитог и ароматичног биља. Најважнији захтеви квалитета производа су: потпуна здравствена безбедност, висок органолептички квалитет, најмањи удео биљних примеса и других нечистоћа, микробиолошка исправност и висок садржај активних материја.


Имајући у виду те захтеве, као и чињеницу да се у последње време константно нарушава животна средина, посебан значај има развој органске производње лековитог биља. Она подразумева да се иде у правцу усклађивања производње са потребама тржишта и очувања животне средине, као и за повећањем квалитета производа.Нада Лазовић-Ђоковић


Bookmark and Share

Mala Pijaca