Zdrava Srbija Instagram

ЕНЕРГЕТСКО СЕЛО


Екодом, 31.10.2014.
Саша Бугарчић

Bookmark and Share


Да ли је могуће производити струју у своме селу и још зарађивати продајом вишка произведене струје? То се чини као тешко остварива идеја, али то је већ одавно постала стварност. Енергично руководство места Wildpoldsried са 2.600 становика, у Немачкој то је успело.


Бројни економски стручњаци сматрају да већа посвећеност животној средини, јефтиној и обновљивој енергији уз марљив рад може допринети бржем опоравку привреде и позитивним променама у друштву. Поред јефтинијих енергената и јефтинији начин транспорта такође директно утиче на смањење трошкова приликом производње, што аутоматски доводи до веће конкурентност производа на тржишту, а самим тим временом и на пораст стандарда грађана.


Прича из малог села Wildpoldsried, у Немачкој би могла да буде најбоља илустрација и практичан доказ оваквих ставова. Ово село је енергетски најефикасније село на свету. Оно производи 321% више енергије него што користи. Чињеница да је енергетска производња заснована на обновљивим и природним ресурсима је најбољи део ове приче.


Пре шеснаест година у овом месту постављен је нови градоначелник Арно Зенгерле који је требао да реши велики минус у буџету и бројна дуговања канцеларије. Додатно је требало да се реализује и неколико хитних пројеката и санација, али без стварања било каквих нових задужења. Циљеви су подразумевали изградњу школе, спортске хале, позоришта и старачког дома.


У почетку је изгледало као да ће бити потребне деценије за постизање ових циљева. Опредељење за то да се не направи никакав дуг приликом њихове реализације само је погоршало изазов. Међутим, ефективно руководство, инвестиције у обновљиве изворе, зелену енергију и потпуна посвећеност ка остваривању еколошке политике довела је до изузетног успеха који је омогућио реализацију свих постављених циљева. Све што су планирали остварили су у дупло краћем року.Огроман успех ове некада мале пољопривредне заједнице може се приписати многим стварима, али она кључна била је одлука о доношење плана о иноватином развоју коју је објавио савет села 1999. године под називом ″WIR 2020″. Овај план постао је полазна тачка која је подразумевала разматрање свих захтева грађана, као и реализацију пројеката који ће утицати на будући раст и развој.План је усмерен на три тачке:

1. Даљи напори ка проналажењу нових извора обновљиве енергије.
2. Инсистирање на коришћењу еколошког материјала за изградњу објеката.
3. Пречишћавање отпадних вода уз истовремену заштиту водних ресурса.


Да би се план реализовао становници су основали грађанско друштво које је имало циљ да доведе што већи број инвеститора и стучњака. У почетку су дошле само три компаније које су конструисале неколико ветрењача које производе 3500 kw енергије. Број компанија се временом повећавао и данас је у селу присутно 94 инвеститора.


Тренутно је у фази израда неколико нових постројења укључујући и развој система IRENE (Интеграција обновљивих извора енергије и електричних возила). Планирано је систематско ширење даљинског грејања и повећање коришћења LED уличних сијалица.


Мало место Wildpoldsried са 2.600 становика сада има годишњи профит од продаје енергије већи од 5.7 милиона долара. Очигледано добар спој политичке воље и учешћа цивилног друштва уз правилну стратегију направио је од овог села одлично место за живот, чији су пример пренели сви светски медији.
Текст преузет саhttp://www.wildpoldsried.de/


Bookmark and Share

Mala Pijaca