Zdrava Srbija Instagram

СОЛАРНЕ ПУМПЕ ЗА ВОДУ


Екодом, 27.07.2013.
Саша Бугарчић

Bookmark and Share


Соларне пумпе за воду користе се за снабдевање водом уз ниске трошкове.Покретање и рад пумпе обезбеђују соларни панели, који сунчеву светлост претварају у електричну енергију.Соларне пумпе погодне су за примену где није доведена електрична мрежа,а постоје изворишта воде у окружењу:бунари, подземне воде, поток, канал, река или језеро.

Без трошења физичког рада или горива, вода се доводи у надземни резервоар,односно кроз цевовод до капаљки за наводњавање за систем кап по кап.

Соларне пумпе се примењују за:

• систем за наводњавање где су воћњаци, расадници и пластеници
• довођење воде за систем кап по кап
• водоснабдевање пијаћом водом,
• повећање притиска воде у цевоводу,
• пуњење или пражњење цистерни и резервоара
• прање или поливање
• заливање баште
• снабдевање водом појила за животиње
• уштеде воде.


Без трошкова за рад и одржавање
При коришћењу соларне пумпе за воду нема трошкова за њено одржавање и оперативни рад.Карактеристике соларних пумпи:

- без трошкова и рачуна за струју и гориво
- савладавање великих висинских разлика
- дугорочно исплативије од бензинских агрегата
- еколошко решење
- без буке
- практично без одржавања.Услед ниских оперативних трошкова током коришћења, соларни пумпни агрегати су исплативији него бензински агрегати већ након друге сезоне коришћења.Наши системи су у складу са Глобал гап стандардом за здраву и еколошки прихватљиву пољопривредну производњу.Conseko d.o.o. Београд нуди избор неколико стандардних решења,за задовоље ње потреба за снабдевање водом и наводњавање.Према Вашим потребама у могућности смо да установима оптимално решење и монтирамо систем, у опсегу капацитета до 200 m3/дан и савладавање висинске разлике до 180 m.

Са почетним улагањем, уз коришћење погодности кредите за наводњавање , заборавите на будуће трошкове наводњавања

Текст преузет са http://www.conseko.rs/


Bookmark and Share

Mala Pijaca