Zdrava Srbija Instagram

Мала сеоска газдинства


Здрава Србија, 14.01.2014.
Саша Бугарчић

Bookmark and Share


Мала пољопривредна сеоска газдинства, мада често непрофитабилна из перспективе бизнис оријентисане фарме, опстала су с временом. Сви разлози за њихову упорност и жилавост нису још схваћени, али постоји општа сагласност да су таква газдинства вековима играла важну улогу у обезбеђењу хране и склоништа током економских тешкоћа за своје власнике и њихове рођаке у граду.


У току је дебата о томе шта би могло подстаћи мала газдинства да постану профитабилна или да напусте пољопривреду. Таква кретања би потпомогла структурне промене у пољопривредном сектору и руралној економији у целини. Бројне мере се односе на ову тему и у контексту најновијег увећања ЕУ уведене су специјалне транзиционе мере за промовисање развоја најмањих пољопривредних газдинстава у комерцијалне приватне фарме.


Да би било могуће осмислити адекватну политику руралног развоја у Србији, од кључне важности је разумевање малих сеоских пољопривредних газдинстава. Исти модел можда не би био одговарајући за сваку прилику. Сеоски туризам је изворно тржиште за локалну пољопривреду на коме нема конкуренције с осталим регионима и државама. Међутим, ово тржиште мора бити истражено пре него што се искористи. Потребно је знати очекивања туриста и како се понашају у потрошњи и наравно, неопходно је испунити те потребе. То може даље значити промену управљања газдинством, начина производње или маркетинга производа.Једно од највећих ограничења је оклевање пољопривредника да учествују у сеоском туризму или њихово недовољно или никакво искуство с овим посебним клијентима. За маркетинг је неопходна сарадња с туристичким агенцијама, хотелима, ресторанима и приватним домаћинствима која нуде услуге у руралном туризму. Друга опција је понуда сопствених производа у руралном туризму.


Последња могућност је најбоља, да мала газдинства директно профитирају захваљујући шарму региона или села, гостољубивости домаћина и лепотама пејзажа, које и сама креирају стварајући јединствени простор за пласман сопствених пољопривредних производа. С друге стране, локални актери из других опција, који нису директно укључени у пољопривреду, треба да обезбеде подршку за одржавање малих пољопривредних газдинстава ако су заинтересовани за удео у приходу од руралне туристичке потрошње.

Марко Богојевић, дипл. инж. агроекономије


Bookmark and Share

Mala Pijaca