Zdrava Srbija Instagram

Потенцијали агроиндустрије Србије


Здрава Србија, 02.03.2015.
Саша Бугарчић

Bookmark and Share


Србијa је значајан произвођач и извозник воћа, посебно јабучастог и коштичавог, чија производња и површине под овим воћним врстама се константно повећавају, нарочито се интензивира плантажна производња. Даљи раст ове производње може се остварити само плантажном производњом са сертификованим садним материјалом, контролисаном употребом ђубрива и пестицида, савременим уређајима и опремом за наводњавање и противградну заштиту.


Такође, неопходна је изградња УЛО хладњача и модерних складишта са погонима за класирање и паковање воћа, што би омогућило постизање високих приноса, уједначеног квалитета и континуитета испоруке. Велико руско тржиште и неискоришћени потенцијали за пласман на тржиште ЕУ, као и процес супермаркетизације домаћег тржишта отварају простор за повећање инвестиција у овом сектору. Обједињавање понуде и и формирање јаких и функционалних удружења и задруга, које би партиципирале у власништву складишних и дорадних капацитета, је предуслов јачања преговарачке позиције малих произвођача у откупу и приступу извозним каналима и домаћим малопродајним ланцима.


Такође, и производња поврћа за извоз на тржиште Русије и земаља у окружењу и малопрoдајне ланце одвија се на поседима веома малог броја специјализованих крупних произвођача (компанија и приватних газдинстава). Велики број ситних газдинстава бави се баштенском производњом поврћа, коју пласира на градске пијаце у окружењу, диверсификујући производњу и приходе на газдинству. Недостају савремени системи за наводњавање, складишни и дорадни капацитети и јака удружења произвођача, која би објединила и унапредила понуду и наступ према откупљивачима и прерађивачима.
Неопходно је убрзати сертификацију, појачати фитосанитарну контролу, промовисати интегралну и органску производњу и на крају модернизовати прерађивачке капацитете. Пољопривредно земљиште које се користи за органску производњу заузима преко 11000 hа (7200 hа у органском статусу и 3877 hа у периоду конверзије), а заједно са површинама које се користе за сакупљање дивљег јагодичастог и бобичастог воћа, печурака и лековитог биља 829000 hа. У органском систему производње је највише површина под воћњацима (шљиве, јабуке, малине, вишње и јагоде). Могућности пласмана ових производа, специфичног вишег нивоа квалитета су у извозу на тржиште ЕУ (органски произведено воће и поврће) у тржишним нишама великих градова, као и у заштићеним подручјима у спрези са развојем одрживог туризма.

Драгана Јелић, мастер менаџер


Bookmark and Share

Mala Pijaca