Zdrava Srbija Instagram

ОВЛАШЋЕНЕ КОНТРОЛНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ЗА СЕРТИФИКАЦИЈУ У ОРГАНСКОЈ ПРОИЗВОДЊИ


Здрава Србија, 25.12.2015.
Саша Бугарчић

Bookmark and Share


Када се говори о омасовљењу пољопривреде по принципима органске производње у Србији, главни и лимитирајући фактор, који мале пољопривредне произвођаче спутава да се активно укључе у овај контролсани систем производње јесте успостављање сарадње са сертификационим кућама и добијање сертификата.

Пољопривредни произвођачи који се одлуче за отпочињање производње по попринципима органске пољопривреде, треба да одаберу сертификациону кућу са којом потписују уговор о сарадњи и од тренутка потписивања уговора производња улази у статус периода конверзије, који траје две до три године. По истеку овог периода поизвођач добија сертификат за такозвани "full organic status".

Пољопривредни произвођачи који желе да се баве органском пољопривредом би требало да знају да Министарство пољопривреде и заштите животне средине активно помаже овај сектор кроз мере подршке руралном развоју. Подстицајима се произвођачима покрива 40 % трошкова сертификације.
ОВЛАШЋЕНЕ КОНТРОЛНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ЗА СЕТИФИКАЦИЈУ У ОРГНАСКОЈ ПРОИЗВОДЊИ


1. ЦЕНТАР ЗА ИСПИТИВАЊЕ НАМИРНИЦА ДОО

Змаја од Ноћаја 11, 11000 Београд
Web: https://www.cin.co.rs/
Тел: + 381 11 2185567
Факс: + 381 11 2625720


2. ЕТКО ПАНОНИЈА

Трг слободе 3, 21000 Нови Сад
Web: https://www.etko.org/
Тел: +381 21 3101513
Факс: +381 21 6312331


3. TMS CEE d.o.o Beograd

Рудничка 2, 11000 Београд
Web: https://www.tms.rs/
Тел: +381-11-244-1111
Факс: +381-11-244-2255


4. CONTROL UNION DANUBE DOO

Охридска 11, 11000 Београд
Web: https://www.controlunion.com/
Тел: + 381 11 21 39 541
Факс: + 381 11 31 49 918


5. ECOCERT BALKAN DOO

Главна 13 М/III, 11080 Земун – Београд
Web: https://www.ecocert.com/
Тел: +381-11-2198-352
Факс: +381-11-2198-3526. ECOVIVENDI DOO Beograd

Воје Вељковића 5/10, 11000 Београд, Звездара
Web: https://www.ecovivendi.rs/
Тел: +381-11-2451-377
Факс: +381-11-2451-3307. ORGANIC CONTROL SYSTEM DOO

Трг цара Јована Ненада 15, 24000 Суботица
Web: https://www.organica.rs/
Тел: +381-24-554-600
Факс: +381-24-553-116
Тодо Терзић,дипл. инж.


Bookmark and Share

Mala Pijaca