Zdrava Srbija Instagram

Радови на пчелињаку у октобру месецу


Пчеларство, 03.10.2013.
Саша Бугарчић

Bookmark and Share


Пчелама је током зиме потребан мир ,па их зато не треба сместити близу путева и на местима где ће их узнемиравати дивљач, живина и друге животиње. Кошнице треба да су заштићене од јаких ветрова и сувишне влаге ,па их треба најбоље сместити на оцедном земљишту. Зимзелено дрвеће пружа најбољу заштиту пчелама од ветрова и непогода треба поставити кошнице на стабилна постоља на око 30 цм изнад земље, тако да предњи део буде мало нагнут напред. На тај начин ће се кондезована пара током јесењи и зиме лакше одстрањивати из кошнице.


У овом месецу се изводи и последње легло, а матица престаје са полагањем јаја или се полагање своди на најмању меру. Пчеле постају све мирније , а излети су све ређи. Радилице распоређују храну тако да је могу најлакше користити када формирају клубе и почну да живе у њему.Чешљеве против мишева поставити на лета ,а досадне и агресивне осице одстранићемо ако испред
кошница поставимо флаше са мало пива или слатке воде.


У сваком пчелињем друштву би требало да буде млада матицане старија од 2 године, а пожељно је да буде око 30-35 хиљада пчела у свакој кошници. На тај начин ће се створити услови за успешно презимљавање пчелињих заједницаи њихов брз пролећни развој .


Поред здраве и квалитетне зимнице ,веома је важно и какав је распоред рамова са медом и цветним прахом. У настављачама (ЛР И ДБ )последњи рам с"леглом се налази у првом наставку. Ту се формира зимско клубе. Поред зида или преградне даске треба да су пуни рамови са поклопљеним медом, јер ће они служити као исолатор од хладноће и спречавају да се ухвати плесан на саћу.За зимовање и успешан пролећни развој спремно је оно друштво које се, када се кошница отвори понаша мирно, пчеле не брује, не подрхтавају крилима. У таквим пчелињим заједницама је и легло исправно, има доста пчела и довољно квалитетне хране. То су основни предуслови које би свака пчелиња заједница морала да како би нормално могла да презими и уђе у пролеће без икаквих проблема.У октобру треба довршити све оне послове који нису завршени прошлог месеца. У овом месецу изводи се и последње легло, а матица, практично престаје са полагањем јаја или се полагање своди на најмању меру. Све што није урађено у претходном месецу одразиће се на развој друштва. Време је тада хладније, пчеле ређе излазе и припремају се за узимљавање. Пчеле радилице распоређују мед у кошници тако да га могу најлакше користити кад формирају клубе. У исто време пчеле прополисом (пчелињим лемом) затварају све непотребне отворе на кошници, учвршћују рамове и поклопну даску.


Октобар је месец када температура осетно брже пада него у септембру. Раздобља сунчаних дана су краћа, има више падавина и ветра, тако да има доста дана са ниским температурама. Обично је касно и контрапродуктивно надокнађивати пропуштено на пчелињаку.


Здравствено стање пчела и борба против варое су врло битне ставке на које треба обратити пажњу у овом месецу. Морамо направити јасну стратегију у борби против варое која ће садржати прецизно
дефинисане термине третирања чиме ћемо обезбедити потпуну контролу над количином варое у нашим пчелињацима, као што се ради у развијенијим земљама Европске Уније. У овом случају користимо оксалну киселину коју накапавамо по пчелама.Код методе накапавања употребљава се раствор 35 g дихидрата оксалне киселине у литру раствора шећера и воде у размери 1:1 (за литар таквог раствора треба промешати 600 g шећера и 600 ml воде). По пуној улици накапава се 5 ml раствора. Ова метода је дала одличне резултате, те се веома раширила, јер је лака и брза за извођење. Не препоручује се понављање третирања исте зиме, односно једна генерација пчела сме бити третирана оксалном киселином само једном. Коректно обављен третман уклања скоро сву вароу и искључује пролећни третман против овог паразита.


Оптималне количине и правилан распоред зимских залиха хране је важан фактор у овом месецу.Морамо напоменути да је ова година била врло оскудна у храни,па је велики број произвођача морао да врши допунско прихрањивање својих друштава.Само пчелари који су током лета вршили стимулативно прихрањивање могу очекивати да њихова пчелиња друштва дочекају са довољним бројем пчела које ће зазимити.


Матица, природно обуставља полагање јаја, природа не пружа пчелама било какву обилнију пашу,а наше закаснело прихрањивање само штети зимским пчелама. Оптималне количине зимских залиха хране зависе од више фактора, али у сваком случају би требало да износе од 15 до 25 kg меда.Распоред хране треба да је такав да она буде лако доступна пчелама током целог зимског периода. Требало би да се почетком зиме налазе изнад клубета добри венци меда, а са једне стране рамови добро напуњени медом и поленом. Јасно је да ће пчеле боље пребродити сурове зимске услове само ако им се обезбеди исправна кошница, мир на пчелињаку и ако се налазе на стабилним постољима.
Ненад Стефановић дипл. инг.


Bookmark and Share

Mala Pijaca