Zdrava Srbija Instagram

Шта се заправо дешава у кошници у овом периоду?


Пчеларство, 03.01.2014.
Саша Бугарчић

Bookmark and Share


Када температура околине достигне од 6 до 8°C, све пчелиње заједнице формирају компактно клубе. То је истовремено и распон температура у којем је потрошња хране најмања. Даљим опадањем спољне температуре потрошња не расте онoм брзином која би се очекивала.Ако пчеле не негују легло, температура у средишту клубета се креће око 21°C, док се на површини омотача може измерити вредност од 6,1 до 7,8 °C. Са даљим падом температуре клубе се скупља, дебљина омотача се повећава а пчеле збијају.


Температуре зависе и од тога да ли у клубету има легла или не. Уколико га у средишту нема, температура у центру не сме да падне испод 14 °C, док је тада на ободу свега 6,6°C; са леглом не сме да буде нижа од 33°C у центру и 14°C на периферији. Значајна улога у одржању топлотне стабилности је и самог меда који се налази у венцима изнад простора где се формира клубе. Познато је да је мед материја са врло великом топлотном тромошћу, да се дуго и споро загрева, а да се исто тако и хлади. Мед који се декристалише захтева доста времена да поприми топлоту и да се поново врати у течно стање, али зато дуго остаје врућ. Исто се дешава и са медом у ћелијама које су изнад клубета. Топлота остаје сачувана захваљујући, између осталог, и тромости масе меда у венцима да се брзо хладе.Губитак топлоте пчеле такође спречавају стварањем ваздушне изолације у ћелијама. Од свих пчела у клубету, више од половине њих поседају празне ћелије саћа, затварајући их телима како би створиле простор у коме је заробљен ваздух. Он не може да се креће и зато је добар топлотни изолатор, као танки слој ваздуха између двоструких стакала на прозору. Изолацију чини и мноштво длачица које се налазе на грудиме пчеле између којих је какође непокретан ваздух.


Пчеле се у клубету стално комешају, једно време проводе у спољашњем слоју, а затим се пробијају до унутрашњости да се огреју. Наравно, оне не остају дуго у централном делу јер је ту топло, али истовремено и врло влажно и загушљиво услед угљен диоксида. Као неопходан услов за развој легла потребна је и влага и то најмање 60% влажности. Тако се оне стално премештају између свежег и хладног дела и топлог и загушљивог.

Ненад Стефановић дипл.инг.пољ.


Bookmark and Share

Mala Pijaca