Zdrava Srbija Instagram

Година на пчелињаку


Пчеларство, 10.03.2014.
Саша Бугарчић

Bookmark and Share


На пчелињаку пола године треба радити, а у другој половини пчеле треба оставити на миру. Ипак скоро током читаве године има посла. Биолошки циклус пчелиње заједнице почиње крајем лета, а са крајем лета се и завршава, пошто се заједница обнови, умножи и снабде зимницом.


Август

Потребно је детаљно прегледати сва друштва на пчелињаку. Такође обратити пажњу на количину и квалитет хране. Пре започињања прихране старо саће треба уклонити, а квалитетно правилно распоредити. Због опасности од грабежи прихрану обављати само у касним вечерњим сатима. Медобрање је тада завршено и обавезна је заштита од варое. По пчелињаку треба поставити клопке за осе и стршљенове.Септембар

Још једном проверити залихе хране и, ако је потребно, прихраном санирати стање. Слаба друштва треба прегледати да ли су здрава и ако јесу, придодати их јаким. Појило одржавати чистим. Када са поља почне да нестаје кукуруз, знак је да се на лета кошница поставе чешљеви против мишева.Октобар

Ако је време повољно кошнице се могу офарбати, кровове треба проверити да не цуре, а нагиб кошница подесити да остану стабилне и при јаким ветровима, а да при том буду благо нагнуте како би се снег и киша сливали са крова.Новембар

Треба обавити утопљавање пчелињих заједница. Вентилација је неопходна због одстрањивања влаге из кошнице. Обезбедити потпун мир, заштитити кошнице од птица, домаћих животиња и глодара.Децембар и јануар

Пчелињак треба обилазити, проверавати стање, ослушкивати звук на лету помоћу гуменог црева и осматрати кошнице и цео пчелињак. Снег са лета не треба дирати док не почне да се топи, јер сув снег пропушта ваздух и добар је термо изолатор.Фебруар

Може се проверити здравствено стање пчела, заменити навлажени утопљавајући материјал сувим, очистити и дезинфиковати подњаче, а друштвима са критичним залихама хране помоћи шећерним тестом или медом из резерве.Март

У овом месецу треба урадити први пролећни преглед и утврдити количину преостале хране, здравствено стање, количину легла и квалитет матице. У другој половини месеца лагано треба кренути у одзимљавање и започети мало прихрањивање. Време ја да се постави појило са чистом пијаћом водом.Април

У воћној паши пчеле добро изграђују младо саће чиме се смањује могућност ројидбеног нагона, а могу се увести и рамови грађевњаци као средство борбе против варое. На појило се не сме заборавити. Може се одредити која ће заједница бити производна а која помоћна.Мај

Лета се могу потпуно отворити, а када се забели цвет багрема на дрвету и саће у кошницама, пажњу треба усмерити на обезбеђивање слободног простора у медиштима.Јун

После добре багремове паше предстоји врцање меда. У свакој кошници оставити бар 10kg меда. Због високих температура треба обратити пажњу на вентилацију и на појило.Јул

После завршене паше, производни део пчелињака се враћа у зимовник и ова пчелиња година се завршава. Како су температуре врло високе треба обезбедити вентилацију и чисто појило. Осе и стршељенове треба уништавати свим средствима. Ни на грабеж се не сме заборавити.Тако се једна година на пчелињаку завршава и са првим августом отпочиње нова.
Јакшић Косовка дипл.инг. пољ.


Bookmark and Share

Mala Pijaca