Zdrava Srbija Instagram

Радови у пчелињаку током априла


Пчеларство, 19.04.2014.
Саша Бугарчић

Bookmark and Share


Пчеле у априлу све интензивније опште с околином и у кошницу уносе нектар, цветни прах и воду. У кошници се из дана у дан појачавају активности: брзо се проширује легло, припрема храна, прерађује и конзервише полен. Задатак пчелара је да помно прати развој пчелињих друштава, благовремено прошири пчелиње гнездо, подстакне развој легла, слабија друштва припоји јачим и контролише здравствено стање.


У априлу се поставља рам грађевњак као биолошки метод борбе против варое. Рам се ставља у центру легла када је присутност легла највећа и које је најинтересантније за вароу. Рам ловац ставља се као једини рам с отвореним леглом. Тако све женке крпеља варое нападну понуђене ларве. Када легло буде потпуно поклопљено рам се вади из кошнице и претапа. Поступак се опет може поновити.


У априлу је обимна паша а чине је: топола, брест, трњина, крушка, јабука, разне траве, маслачак, уљана репица, рибизла, џанарика, боровница, дивље воћне врсте. Велику пажњу је неопходно поклонити здравственом прегледу пчелињих друштава. Редовно узимати узорке и испитивати а уколико се утврди болест правовремено обавити лечење. Јачањем пчелиња друштва могу добити нагон за ројење што свакако треба спречити.


Прихрањивање друштава се врши течним сирупом уз додавање стимуланса за боље полагање јаја. Пчеле се редовно прихрањују а посебно за време хладних, кишних и ветровитих дана када су летови онемогућени. Важно је да се прихрањивањем не изазове грабеж. Међутим, не сме се изазвати грабеж. Уколико се пчелиње друштво налази само у плодишту а максимално се развија, обавезно је додати што пре наставак са саћем или сатним основама.


Током априла одвија се бурни развој пчелињег друштва па пчелари треба да се ангажују на обезбеђењу услова неопходних за одгајање што је могуће већег броја радилица. Резервни сатови се додају између оквира с леглом и рама с цветним прахом. У овом периоду пчелиње гнездо у кошницама с вишекорпусним плодиштем проширује се у почетку преуређењем а касније додавањем нових наставака. Под преуређењем се подразумева промена места наставака где се горњи наставак постави доле а доњи наставак горе. Благовремено се проширују плодишни а по потреби и медишни простор. Рамови за проширивање гнезда додају се увек између последњег рама са леглом и рама са медом и цветним прахом. Код ЛР, фарарових и других настављача плодишни простор се проширује додавањем комплетних наставака.



Сада се врши детаљан преглед и друштва се разврставају на производна и помоћна. У априлу се постављају хватачи цветног праха, организује се сетва и садња медоносног биља. Приводе се крају активности на припремању производње ројева, матица, млеча, прополиса и других пчелињих производа. Уколико се у пчелињем друштву запази присуство варое, кречног легла и симптоми других болести, треба извршити одговарајуће третмане, али уз строго поштовање упутстава лековитих препарата. Слабе заједнице не појачавати на рачун јаких, јер се тиме јаке ометају у развоју, а слабе не могу довести до оптималне снаге. Јака друштва подстицати на интензиван развој, с тим да се пази како не би добили нагон за ројење. Слаба друштва се једноставно припајају друштвима средње јачине и тиме ова друга за краће време се преводе у категорију јаких. Спајање друштава обавља се у предвечерњим часовима када престане излетање пчела, како би им се мириси током ноћи изједначили. Таква друштва се прихрањују сирупом током више дана.


Увек се спаја слабо са средње јаким друштвом при чему се уклања матица из слабог друштва. Друштва која се спајају могу се испрскати колоњском водом, босиљком, љутом ракијом, соком црног лука и др. Све ове материје могу се мешати са шећерним сирупом. Тај поступак се може изводити и преко једнослојне новинске хартије, где ће је пчеле за 24 сата прогристи и спојити се без икакве борбе. Утопљавајући материјал се уклања у време када друштво појача снагу, дани буду лепши и топлији. Тада се смањује број радилица које раде на проветравању гнезда и ослобађању вишка воде из кошнице.




Мр Небојша Величковић


Bookmark and Share

Mala Pijaca