Zdrava Srbija Instagram

ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ ЕКО-ПЧЕЛАРЕЊА


Пчеларство, 14.05.2014.
Саша Бугарчић

Bookmark and Share


Основни принципи еко-пчеларења су:


-избор одговарајућег места за пчелињак, односно одговарајући избор пчелиње паше
-одговарајућа пчеларска технологија
-одговарајућа здравствена заштита пчела без ризика
-прописно руковање, обрада и складиштење пчелињих производаУспешност пчеларења заиси oд избора одговарајуће пчелиње паше. То је она пчелиња паша која поредсоствених потреба осигурава за пчелињу заједницу више нектара. Код еко-пчеларења потребно је да пашно подручје буде заштићено од хемијских загађивача. Таква се подручја налазе у шумама, у заштићеним подручјима, резерватима и на земљиштима где се производи здрава храна. Морају бити искључене све пољопривредне површине било да су оне ратарске, воћарске или повртарске, као и да се препознају места која су опасна од индустријског и саобраћајног загађења.


Одржавањем и обележавањем одговарајућег изолационог појаса (удаљености) пчелар се заштићује од загађених подручја.Основу за израчунавање те изолационе удаљености чини мерење радијуса кретања пчела летачица од кошнице до паше. На удаљеност до које ће пчеле максимално летети на пашу утиче нектарска способност паше, смер ветра и разједињеност терена. Пчеле су по природи рационалне животиње те посећују пашу која је присутна у великој количини, ону која има већу концентрацију шећера у нектару . Пчеле нерадо лете уз брда, а у случају јачег ветра прекину излет из кошница. Просечна величина изолационог појаса је 2 km .


Предност чини кориштење савремене опреме, али у биолошком пчеларењу од тога је важнији однос пчелара према пчелама.Основни задаци пчелара су да мотри заједницу и понашање пчела на лету познаје добро стање у кошници и без честог отварања кошнице. Све неправилности или промене добро око може открити према стању у лету.


Кошнице морају бити постављене на одговарајућа постоља у полухлад на места која су заштићена од ветра са летима окренутима према истоку. Између кошница мора постојати удаљеност око 1 m (по том питању ситуација није повољна на покретним пчелињацима). Исправно је кошнице поставити што ближе паши. Ако имамо различиту висину терена, тада кошнице смештамо што ближе дну брега да би се пчеле са теретом враћале у кошницу низбрдо.Потребно је осигурати трајно и темпирано хигијенско појило. При селидби је потребно врло опрезно руковати са кошницама и пчелама у њима ради што мањег узнемиравања и стреса. Пчеле треба заштитити од болести и штеточина. Ову заштиту је потребно решити лековима, средства и методе кориштења при лечењу да не шкоде ни пчеларима ни потрошачима меда.


Правилна руковања пчелињим производима подразумева све поступке од вађења из кошнице преко
конфекционирања, паковања дистрибуције и продаје. У еколошком пчеларењу није примерено максимално изврцавање, тј. остављање заједнице без залихе меда. Сличну равнотежу потребно је успоставити и при производњи воска, матичне млечи и пчелињег отрова. Неисправно је врцати оквире са леглом. То се првенствено односи на кошнице без матичне решетке. Правилима еколошког пчеларења регулисани су изградња и правилна употреба места за врцање и квалитета опреме која се при томе троши.


Коначни производ подлеже строгом лабораторијском надзору и контроли. Обележје еко-производ добије се само у случају ако резултати контроле искључују присутност остатака заштитних средстава, антибиотика, индустријског шећера и било које друге стране супстанце.Драган Колчић дипл.инж.агроекономије


Bookmark and Share

Mala Pijaca