Zdrava Srbija Instagram

Подношење захтева по кошници пчела је почело


Пчеларство, 16.04.2020.
Здрава Србија

Bookmark and Share


Од 15. априла 2020 године је почело подношење захтева по кошници пчела. Правно лице, предузетник и физичко лице – носилац комерцијалног породичног пољопривредног газдинства имају рок да до 31. маја поднесу захтев.
Лица која подносе захтев треба да испуњавају услове који су прописани законом којим се уређују подстицаји у пољопривреди и руралном развоју може да оствари право на подстицаје у сточарству по кошници пчела за најмање 20, а највише 1000 кошница пчела.

Сви пчелари који имају мање од 20 регистрованих кошница пчела не испуњавају услов за остваривање права на подстицај по кошници пчела. Пчелари који имају више од 1.000 кошница неће по аутоматизму бити одбијени због прекорачења прописаног броја кошница, већ ће им се признати подстицаји за 1.000 кошница пчела.

Захтев за остваривање права на подстицаје по кошници пчела може се поднети Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде – Управи за аграрна плаћања, на адресу Булевар краља Александра 84, 11050 Београд.

Захтев за остваривање права на подстицаје по кошници пчела може се поднети и електронским путем. Приступ порталу за подношење електронског захтева је омогућен са званичне интернет презентације Управе за аграрна плаћања uap.gov.rs.


Bookmark and Share

Mala Pijaca