Zdrava Srbija Instagram

Пчеле у пролеће


Пчеларство, 13.03.2013.
Саша Бугарчић

Bookmark and Share


Када пчеле почну чешће да излећу треба скинути чешљеве са лета. Добро је да се пчеле повремено прихрањују спочетка малим количинама шећерног сирупа или још боље разређеног меда (20% млаке воде), обично 200-300g а касније се може давати и више, колико друштво потроши, као подстицај развоју. То је посебно корисно ако у природи започне цветање па наступе кишни дани.

Април је месец у коме обично цветају све биљке раноцветнице. У априлу цветају све воћке - крушка, шљива, бресква, трешња, вишња, јабука, орах, рибизла (црна и црвена) и др. шумске врсте, тополе, јавор, јасен, буква, бреза, дивљи кестен, трњине, си­бирски багрем (караган); украсно растиње - јапанска дуња, махонија, јоргован, траве - мртва коприва, ђурђевак, маслачак, вероника и др. Са свих ових биљака пчеле скупљају полен и нектар.


Стање пчелињих друштава. Пчелиње клубе више није јако збијено и полагање јаја и развој пчелињих друшта­ва брзо напредује. Томе доприноси све већи доток по­лена и нектара, топло време, као и знатна количина но­воизлеглих младих пчела поготово после 7 априла, чија је способност храњења 3-4 пута већа него способност презимелих пчела. По­вршине заузете леглом брзо се повећавају, а резерве хране се смањују. Код јаких пчелињих друштава легло заузима преко 5-6-7 рамова, а код слабијих 2-3 до 4 рамова покривајући скоро читаве сатове. Ако доток нектара није редован, пчелиње друштво троши 4-5 kg хране из залиха. Крајем априла старе презимеле пчеле су већ потпуно замењене младим пчелама. Тада се јавља и прво трутово легло. Услови су врло повољни за одва­јање воска, што показују и продужени и побелели зидо­ви ћелија у горњем делу сатова, где пчеле стварају широке венце свежег нектара око легла.Рад пчелара.

Април је један од месеца у коме је рад пчелара најинтензивнији. Уколико у току марта није из­вршен главни преглед, треба га обавити почетком априла. Улажу се напори за неометан развој пчелињег друштва и гнезда се, у зависности од потребе, проширују. То тре­ба вршити пажљиво, јер поново наступају хладни дани и легло се може прехладити и оболети од европске трулежи која би се касније могла претворити и у америчку трулеж.

Не треба журити са такозваним одзимљавањем. Мате­ријале за утопљавање код ЛР (новине изнад легла) треба држати до цветања багрема, а у кошници унутра док има места. Треба отворити поклопчиће старог меда по сатовима и стимулативно прихранити друштва шећерним сирупом, коме су додате беланчевине, уколико нема довољно полена. Треба искористити способност пчела да одвајају восак за изградњу нових сатова (ради обнове гнезда) и ставити рам грађевњак за производњу вос­ка. Предузимају се мере против одгајивања трутова и прелаза пчелињих друштава у ројно стање.

Уколико се и поред уложених напора нека слаба пче­лиња друштва у пролеће не развијају добро због лоших квалитета матица, боље је спојити 2-3 слаба друштва у једно него појачавати свако слабо друштво посебно. Пре спајања (15 до 18 часова) треба уништити њихове ма­тице, а спојеном друштву дати у кавезу резервну ква­литетну матицу доброг порекла. Тиме се ствара једно друштво средње јачине, које ће успети да се добро раз­вије и да учествује у медоберу. Ако се слаба друштва не споје, пчелар им мора посветити много времена и рада, али се она и поред тога неће добро развити за глав­ну пашу. Касније, када је време повољно, стварају се нова друштва.

Април месец је време најпогодније за набавку пчели­њих друштава и за њихово пребацивање у своје ЛР или ДБ кошнице са покретним саћем, Одстрањене, старе и неупотребљиве сатове и друге отпатке треба претопити. Пчелиња друштва се из­носе у воћњаке, ради опрашивања, али се претходно обавезно морају предузети мере против тровања пче­ла. Уколико је дат налог да се пчеле затворе за 2-3 да­на (у зависности од препарата), треба тако поступити да не дође до угушивања или угинућа пчелињих друштава.

Почетком априла треба организовати недељу пошумљавања. Пчелари треба организовано и активно да се укључе у рад на пошумљавању, садећи у свом рејону медоносно шумско растиње.


СТИМУЛАТИВНО СКИДАЊЕ МЕДНИХ ПОКЛОПАЦА, ОКРЕТАЊЕ И РАЗМЕШТАЊЕ САТОВА

Понекад се у пролеће на средњим сатовима, око површина са леглом стварају велики сектори са старим или кристалисаним медом. Тај мед омета брзо проширивање легла по сатовима у најтоплијем делу гнезда. У таквом случају неопходно је сваких 4-5 дана отварати или ви­љушком изгрепсти с обе стране четвртину сата, покривену медом, да би се ослободиле ћелије у које ће матица полагати јаја. Да би пчеле брже потрошиле кристалисани мед, мора се попрскати топлом, слабо осољеном водом.
Уколико има меда на средњим сатовима, не треба от­варати мед на крајњим сатовима, јер ће га пчеле пре­носити у средину и тако попунити празне ћелије око легла, што ће довести до још већег смањивања површина за по­лагање јаја у средини гнезда. Мед са крајњих сатова треба скинути тек када су пчеле искористиле мед са средњих сатова око легла.

Легло заузима обично предњи део сатова (према улазу кошнице), а на средњим сатовима оно заузима веће површине. Неки пчелари, да би стимулисали полага­ње јаја, истовремено скидају поклопац и окрећу рамове за 180 степени или раз­мештају сатове са леглом.Окреће се средњи сат са леглом или сатови који се на­лазе са обе његове стране, тако да се површине са лег­лам поклапају са површинама са медом суседних сато­ва, са којих треба скинути поклопце. У тежњи да брзо успоставе поремећену компактност легла, пчеле брзо ослобађају ћелије са медом, полирају их, а матица од­мах почиње да палаже јаја у њих.

Сатови са леглом размештају се на тај начин што се крајњи сатови са мањим површинама под леглом пре­мештају дубље, а на њихово место се стављају сатови са већом површином под леглом, и то покривеним, јер оно боље одржава топлоту. Истовремено и са супротних сатова треба скинути медне поклопце и матица почиње да полаже јаја у припремљене ћелије. Када се легло у сатовима помереним ка крају излезе, сатове треба вра­тити у средину за полагање јаја, а на њихово место ста­вити друге сатове са покривеним леглом које ће се тек излећи итд.

Ове стимулишуће мере дају добар резултат, али се могу предузимати само када је време стабилно и када пчеле добро покривају све сатове у гнезду. Гнезда кошнице морају бити добро утопљена са стране и одозго, а улази сужени. У противном легло се може лако прехла­дити или може доћи до грабежи.
Мр Наум Банџов


Bookmark and Share

Mala Pijaca