Zdrava Srbija Instagram

ФАЦЕЛИЈА


Пчеларство, 16.03.2013.
Саша Бугарчић

Bookmark and Share


Фацелија је биљка која је веома захвална медоносна биљка. Може се током периода мај - септембар користити као испаша пчела.То се постиже сетвом током 15 - 20 дана ,постепено. Принос меда је и до 1.000 kg по хектару. Познато је неколико типова фацелије. Најраширенија је Phacelia tanacetifolia која је висине 70-100 cm. То је једногодишња зељаста биљка. Цела биљка је густо покривена кратким длачицама. Листови су перасто усечени. Цветови су плавичасти или модри сакупљени на врху стабљике или бочних грана.

Phacelia campanulariaje нижа биљка, висине 15-20 cm. Лист је у облику срца, а цвет у облику звончића загасито јеплаве боје, знатно крупнији од предходног типа. Семе је знатно ситније, а такође и принос семена је мањи.


Фацелија припада породици Hydrophyllaceae, и као таква добро је дошла у све варијанте плодореда.


УПОТРЕБНА ВРЕДНОСТ


Phacelia tanacetifolia се користи као медоносна биљка, а користи се и код мешаног цвећа. Може се користити и за зеленишно ђубрење.

Phacelia campanularia је такође медоносна биљка, али због лепог цвета користи се више као цветна врста у цветним лејама. Оба типа имају предност да цветају пре свих биљака. У истовременој сетви цветају већ крајем маја. Пошто је ово медоносна биљка потребно је повезати производњу семена са потребама пчелара.

Цвета 45-50 дана после сетве. Цветање траје 30-40 дана. Ако се сетва подеси у временским размацима, на појединим парцелама, може се период паше ове биљке продужити током целог лета, односно од маја до септембра.Цветови дају обиље нектара и цветног праха. Приноси меда са 1 hа крећу се од 150-300 kg. Под повољним условима (вишекратна сетва) може се постићи и 1000kg меда по 1 hа. Боја меда је светложута или бела, пријатног мириса и укуса и одличног квалитета.

Поред испаше за пчеле фацелија се користи за припрему сена за стоку и за производњу семена.АГРОТЕХНИКА


Земљиште:
Најбоље успева на квалитетним земљиштима као што су карбонатни чернозем, ливадске црнице и алувиуми, али може се сејати и на другим типовима земљишта. Предсетвена припрема треба да је што квалитетнија, да обезбеди услове за добру сетву, затим уједначено и добро ницање. Важно је да се пре ницања не створи покорица на површини, јер су клијанци фацелије врло нежни.


Ђубрење:
Ако се фацелија производи за крму количина минералних ђубрива зависе од више услова као што су предусев, плодност земљишта, итд. Просечна количина NPK која се уноси под основну обраду износи око 300 kg/hа ђубрива. У прихрањивању додаје се додатних 50 – 100 kg азота.

На плодним земљиштима ђубрење се у потпуности може изоставити посебно ако је производња фацелије намењена за пашу пчела.


Сетва се обавља у другој половини марта. За производњу крме сетва се обавља житним сејалица ма на међуредно растојање од 25 cm или 12,5 cm. Дубина сетве треба да буде 2-3 cm. Количина семена је 5-10 kg/hа. Једна од специфичних особина фацелије јесте да је клијање семена инхибирано сунчевим светлом због чега оно не сме остати на површини.

Употреба хербицида је могућа, али треба бити опрезан са избором и временом примене, нарочито након развоја петог листа. Код производње фацелије за пашу пчела пестициде је пожељно изоставити, а сетву обавити на 12,5 cm размака редова уз утрошак семена од 10-12 kg. У овако густом усеву корови ће тешко доћи до изражаја. Сетва фацелије за пашу пчела 15-20 дана. На овај начин обезбеђује се континуитет паше у целом вегетационом период паше ове биљке продужити током целог лета, односно од маја до септембра.

На овај начин обезбеђује се континуитет паше у целом вегетационом периоду, обавља се до половине јула месеца у временским размацима .


Ако се усев гаји за производњу крме најбоље је започети косидбу фацелије пред почетак пуног цветања.

Када се у доњем делу класа виде семенке, усев може да се третира десикантима. Након неколико дана када је усев сув комбајнира се житним комбајном.


Уколико није изводљиво користити десиканте усев се може директно комбајнирати, али губици су већи. Такође, ако се избегава употреба десиканта може се обавити двофазна жетва. Усев се покоси травокосачицом и остави у откосима да се просуши 5-7 дана, те се после тога комбајном “покупе” откоси, изврши вршидба. Након жетве семе се досуши по потреби


- максимална влага 12%. Приноси се крећу од 500-800 kg/hа.Текст преузет са https://www.agroinfotel.net


Bookmark and Share

Mala Pijaca