Zdrava Srbija Instagram

Услови за органско пчеларење


Пчеларство, 11.04.2013.
Саша Бугарчић

Bookmark and Share


Простор на коме се налазе пчелињаци и површина коју обилазе пчеле морају одговарати условима органске производње и бити регистровани заједно са пчелињаком.

Премештање пчелињака мора бити одобрено од стране овлашћеног лица. Пчелињаци морају бити засновани на подели пчелињих заједница и формирању ројева из органских пчелињака.

Пчелињи восак за оснивање нове кошнице мора потицати из органске производње. У органској производњи могу се употребљавати само органски произведени прополис, восак и биљна уља.

У органску производну јединицу може се унети 10% матица и ројева у току године који нису произведени у органској производњи. Унешене матице и ројеви смештају се у кошнице са органским саћем или основама саћа.

Кошнице се праве од природних материјала који не могу да доведу до контаминације животне средине или пчелињих производа.

У дезинфекцији кошница дозвољени су физички третман воденом паром и директно излагање пламену.


Локација пчелињака мора:

• обезбеђивати довољно приподног нектара, медне росе, полена за пчеле и приступ хигијенски исправној и чистој води;

• у пречнику од 3 km садржати усеве органске производње или природне вегетације као извора нектара, или усеве који су третирани методама које незнатно утичу на животну средину и као такви не могу значајно штетити означавању пчеларског производа као органског;

• бити ван урбаних центара и удаљена најмање 1 km од саобраћајница, индустријских постројења, депонија, погона за уништавање отпада и од површина под конвенционалном пољопривредном производњом.


У органском пчеларењу је забрањено сакупљање меда и других пчелињих производа уништавањем пчела у саћу. Забрањено је одсецање крила матици. Дозвољена је замена матице која укључује и убијање старе матице. Забрањено је уништавање трутовског легла, осим у случају појаве Varroa destructor.

У димилицама за пчеле дозвољена је употреба нетретираног дрвета и природних горива (печурке, осушене нетретиране пиљевине). Употреба фосилних горива (уља, дизел горива, и др. петролејских производа) није дозвољена.

Вештачка исхрана пчела дозвољена је само у екстремним климатским условима. Вештачко прихрањивање врши се медом из органске производње, а по могућности са исте производне јединице.Услед климатских услова који могу изазвати кристализацију меда, дозвољено је коришћење органски произведеног шећерног сирупа или органске шећерне меласе, само уз одобрење надлежног органа.За време вештачког храњења пчела води се евиденција о:

- врсти и пореклу производа;
- датуму коришћења;
- коришћеним количинама;
- кошницама у којима је вршено вештачко прихрањивање.


Вештачка исхрана пчела дозвољена је у периоду од последњег сакупљања меда и 15 дана пре почетка наредног медоносног периода.

Кошнице се на крају производне сезоне остављају са довољним резервама меда и полена да пчеле преживе зиму.

Превенција болести у органској пчеларској производњи заснива се на примени мера којима се повећава отпорност на болести и спречавају инфекције, као нпр.:

- систематска контрола кошница и трутовског легла,
- обезбеђивања довољне резерве полена и меда у кошницама,
- редовна дезинфекција материјала и опреме уодређеним интервалима,
- уништавање контаминираних материјала и њихових извора,
- редовна замена пчелињег воска и замена матица.


У здравственој заштити пчела предност имају фитотерапеутски и хомеопатски производи. Ако је употреба препарата неефикасна за искоријењивање болести или инфестацију, могу се користити алопатски, хемијски синтетизовани медицински производи само уз контролу ветеринара.

У третману против Varroa destructor могу се користити мравља киселина, млечна, сирћетна и оксална киселина, као и биљни препарати (ментол, тимол, еукалиптол или камфор).

Кошнице пчела које се третирају хемијски синтетизованим алопатским медицинским производима смештају се у изолацију током трајања третмана.

После завршеног третмана сав восак се мења органски произведеним воском и одређује се прелазни период од једне године.

Када се примењује ветеринарско медицински производ за лечење пчела, подаци о дијагнози, дужини третмана и каренце, морају бити достављени овлашћеном лицу пре издавања сертификата за производ органске пољопривреде.


Bookmark and Share

Mala Pijaca