Zdrava Srbija Instagram

ПЧЕЛИЊАК У МАЈУ


Пчеларство, 01.05.2013.
Саша Бугарчић

Bookmark and Share


Није ретка појава да ми пчелари кажемо да је пролеће поранило или закаснило, дакле говоримо о појавама које теку другачије од уобичајеног или очекиваног. Овом изјавом поједини пчелари желе оправдати своје незнање у другим областима пчеларења, као што је технологија, биологија, кашњењем или преурањености појединих радњи које су требали да ураде и друго.Иначе мај месец је најлепши месец у пролеће, где се неретко појављују продори влажних ваздушних струја и то најчешће на почетку месеца. Најгоре је кад се тај влажни, тмурни, ветровити и кишни период продужи и на период цветања багрема. Ако је време хладније уз хладан ветар, онда багрем не меди. Срећа што се такво време ретко догађа па можемо рећи да је мај ипак месец сунца и топлоте. Тада су ноћне темпе ратуре најчешће изнад 15°C, а дневне достижу највише до 29°C, а најчешће су око 26°C, а то представља најбољу дневну температуру за медност багрема. Тако се може постићи и до 10 kg по пчелињем друштву које се нормално развило и које је евентуално добило излетнице од помоћног друштва. Због тога је довољно 5-6 лепих дана да се постигну задовољавајући приноси.

Да потсeтим пчеларе на податке немачког пчеларског стручњака Денгга који тврди да пчелиње друштво са 15.000 пчела сакупи 2-3 kg. меда, са 25.000 пчела сакупи 6-10 kg., са 40.000 пчела сакупи 15-20 kg., са 50.000-60.000 пчела сакупи 25-35 kg., а са 80.000 пчела сакупи и до 50 kg. меда. Дакле пет пута јече пчелиње друштво сакупиће 15-20 пута више меда. Из тога јасно произилази да сви напори у мају морају бити усмерени ка стварању што јачих друштава, а то значи, да у току овог месеца морамо извршити неке неопходне радње које ће то осигурати, а то су:


1. Стварање јаких пчелињих друштава са великим бројем сабирачица

2. Обезбеђење потребног медишног простора

3. Заштита пчелињих друштава од роидбеног нагона

4. Обезбедити добру вентилацију у кошници

5. Заштита пчелињи друштава од високих температура

6. Припрема за производњу матица, вештачких ројева и умножавање друштава

7. Сакупљање поленовог праха и прополиса

8. Добијање матичног млеча

9. Добијање воска и градња саћа

10. Припрема за вађење и цеђење меда

11. Борба притив Варое и контрола осталих болести

12. Контрола ваге на пчелињаку

13. Селидба пчела

1. Стварање јаких пчелињих друштава са великим бројем сабирачица


Многи пчелари су у дилеми да ли треба или не ограничавати матицу у време виског медобрања. Ја не сматрам за ограничење матице када стављам матичну решетку у ЛР кошници измађу првог плодишног и другог наставка код јачих друштава и то 3-4 дана пре багремове паше, јер остављам матици 60.000 ћелија у плодишту да несметано носи и одржава пчелиње друштво у врхунској форми. Ако медење на багрему изузетно, саме пчеле матицу привремено блокирају у плодишту и због тога испод плодишног наставка стављам један полунаставак са 30.000 ћелија, са том намером да не смањим биолошки максимум матици у ношењу јаја. Кад се медобрање смањује, младе (кућне) пчеле пребацују нектар из плодишта у медиште. Уколико нека пчелиња друштва пре багремове паше не достигну јачину од 60.000 пчела, оне се појачавају излетн ицама из помоћних друштава или код пчеларења са двојним друштвима, одузимањем излетница из горњег дру штва у корист доњег и тако стварамо јако пчелиње друштво.

Код стварања јаких пчелињих дриштава врло је битно да пчелари знају и воде рачуна на складан приро дни однос између младих (кућних) пчела и излетница, односно пчела свих доба старости. Пчелиње друштво пре дставља сложени социјални организам од 2/3 кућних пчела (прерађују нектар у мед, производе восак, мати чни млеч, хране ларве свих старости, чисте ћелије, греју легло, чувају улаз у кошницу од туђица и др) и 1/3 пчела излетница (доносе нектар, полен, пропилис и воду). Ова група пчела излетница пошто ради послове ван кошнице, изложенија је већим опасностима и губитцима у природи у односу на кућне пчеле и зато морамо посветити већу пажњу излетницама, односно губитке надокнађујемо излетницама из других помоћних друшта ва и тако одржавамо биолошку целину (однос 2 : 1 или 2 : 1,5).

Да напоменем, а моја искуства су то показала и утврдила, да уколико имамо довољан број излетница које ће запослити кућне пчеле, врло ретко или никако не долази до роидбеног нагона. Неискусни пчелари као и пчелари које се довољно не едукују тада чине највећу грешку код појачaвања, односно код стварања јаких друштава пред пашу. Они појачавање раде са рамовима затвореног легла и тако повећавају број младих (кућних) пчела, а у недостатку излетница оне постају вишак и скоро увек терају матицу у роидбени нагон на почетку багремове паше, што представља катастрофу у приносу меда за време багремове паше.

2. Обезбеђење потребног медишног простора


У главној (багремовој) паши обезбеђивање потребног медишног простора је веома важан задатак. Чин обезбеђења потребног медишног простора сам по себи не спречава у потпуности роидбени нагон. Није довољно само поставити медишне спратове са изграђеним саћем или сатним основама на плоди ште и тако мислити да сте тиме све проблеме решили. Треба знати да медишни простор мора бити знатно већи него простор који заузима поклопљени мед. Медишни простор треба да прихвати сав нектар који донесу пчеле излетнице, затим да обезбеди прераду тог нектара и коначно да обезбеди ускладиштење меда.

У ЛР кошници код нормалне јачине пчелињег друштва, тај простор не сме бити мањи од 3-4 наставка уз 2 полунаставка. Боље је имати већи медишни простор него закаснити у обезбеђењу тог простора. Научно је доказано да већи медишни простор стимулише пчеле на интензивнији унос нектара, ранији излазак кућних пчела на сакупљање нектара и већу запосленост што треба бити циљ сваког пчелара за добијање високих приноса пчелињих производа. Код повећавања медишног простора (стављање наставака или полунаставака) на 3-4 дана пре цветања багрема, обавезно користим матичну решетку коју стављам на плодиште. Код те операције обавезно све оквире са затвореним леглом из плодишта пребацујем у средину средњег и горњег наставка медишног простора, а у плодишту остаје матица са рамовима отвореног легла и рамовма са изграђеним и исправним саћем. Тиме смо матици осигураки простор за несметано ширење легла и запослење младих пчела.

Овим поступком смо сигурно за наредних 20-30 дана искључили могућност евентуалног нагона за ројење. У два горња медишна наставка налазе се оквири делимично испуњени медом и оквири са затвореним леглом у које ће након изласка пчеле обавезно сместити нектар. Дакле осигурали смо довољно простора и за даљи развој као и за смештај нектара. Cходно даљем развоју и интензитету медења багремове паше, можда ће бити потребно ставити и четврти наставак или полунаставак, који обавезно постављам изнад матичне решетке. Уколико стављам наставак са сатним основама онда обавезно га измешам наизменично са рамовима другог наставка и тиме омогућим младим пчелама да луче восак и извуку (изграде) сатне основе за пар дана као и да прерађују нектар.


3. Заштита пчелињих друштава од роидбеног нагона


У мају месецу неискусним пчеларима као и искусним који се не едукују (мисле да све знају) највећи непријатељ стварања јаких друштава може бити ројење, које разбија јаке заједнице, смањује радни елан. Сам чин ројења дели друштво и тако од једног јаког које треба да донесе 30-50 kg. меда на багремовој паши, добијамо 2-4 слабија друштва која ће донети по 2-3 kg меда. Методе спречавања ројења описане у књигама које се не темеље на биологији пчелиње заједнице могу само да одложе време ројења уз велику неактивност и слаб принос, у односу на биолошке методе (већ нешто описане у претходне две тачке) које спречавају роидбени нагон и задржавају радни елан за добар и активан рад и за високе приносе пчелињих производа.

4. Обезбедити добру вентилацију у кошници


Врло је битно да у току целе године кошница има добру вентилацију и да у пчелињем клубету има довољно кисеоника. Нарочито је важно да у главној багремовој паши кочница има добру вентилацију јер треба прерадити нектар са око 60% воде у мед са 18-20% воде. Зато је потребно чим почне нектарење потпуно отворити доњу вентилацију (извадити дашчицу на подњачи где пчеле улазе и излазе). Такође отворити и горњу вентилацију, а то остварујемо вађењем преградне даске у збегу или повлачимо уназад за око 1 cm горњи наставак или поклопну даску.

5. Заштита пчелињи друштава од високих температура


У ово доба године треба заштитити кошнице од директне сунчеве светлости, а то постижемо тако што пчелињак постављамо на таквом месту где постоји такозвана шарена хладовина, а то значи да је постављен у воћњаку или између високих дрваћа (багрем, липа и слично). Уколико то није могуће тада се треба трудити да се направи нека настрешница или нешто томе слично.

6. Припрема за производњу матица, вештачких ројева и умножавање друштава


У априлу се припрема друштво које треба да одгаји матичњаке. Најбитније је да овај природни инкубатор има много младих кућних пчела, поленовог праха и меда, приликом стављања оквира са пресађеним ларвама старих до 20 часова, а то је почетком маја на 10-15 дана пре багремове паше. Пчелиње друштво које у ово доба дође до роидбеног нагона, претставља најбољи инкубатор за одгајивање матичњака. Инкубатор се прави у ово доба да би матице које ће изаћи биле оплођене за време багремове паше и како би после багремове паше заменили старе матице, односно да формирамо нуклеусе и повећамо наш пчелињи фонд на вештачки начин. У комбинованој методи пчеларења са двојним друштвима за искоришћењ друге и треће паше, право времe за увођење друге матице је одмах после багремове паше.

Нуклеусе, односно оплодњаке формирамо од такозваних шкартова. Почетници или пчелари са мањим искуством који нису вични у пресађивању ларви, треба да направе план како доћи до добрих (затворених) матичњака за време или непосредно после багремове паше, односно после врцања меда. Могућности има много, од присилних матичњака који се добијају једноставно вађењем матице из пчелињег друштва, преко роидбених матичњака до матичњака од тихе замене и матичњака добијених Милеровом методом.

Кад пчелар наиђе на кошницу са више матичњака онда то треба искористити и направити вештачке ројеве, с тиме што мора имати нуклеусе у резерви или кошницу припремљену у оплодњаке. Поред тога мора имати у резерви восак и шећер као репроматеријал за стварање нових друштава. Уколико у резерви нема нуклеусе или оплодњаке или нешто томе слично, и пусти да се све развија и одвија само по себи, у одређено време излетеће природни рој првенац, па за 9-13 дана други па трећи и тако редом. Када смо већ дозволили ројење или је ројење дошло без нашег знања, морамо знати како ћемо поступити са ројем. Природни рој стресамо у плетару или пластични џак, а затим га пребацимо у посебно припремљену празну кошницу. Ако и то нема пчелар има дупли губитак јер губи и мед и рој, зато што ће за 8-10 сати рој отићи, а то је поред штете за младог пчелара и разочарење. Зато препоручујем да се неискусни пчелари обавезно теоретски едукују и практично усавршавају у послу који су прихватили и уложили почетни капитал.

Морам овде да напоменем да ако пчелар приликом прегледа установи да у кошници има 1, 2 до највише 3 матичњака, то пчелиње друштво се неће ројити, него само жели да замени матицу (тиха замена матице). Такву кошницу треба пустити да сама промени матицу са једним матичњаком, а са осталим матичњацима може да направи нове ројеве за себе. ткве матице из тихе замене су одличне матице и треба их искористити.

7. Сакупљање поленовог праха и прополиса


Сваки пчелар зна, односно треба да зна, колика је вредност полена и прополиса у пчеларској заједници за продужење живота пчела и здравље легла. Научно је доказано да уколико је пчелиње легло храњено са довољно полена, онда пчела за време активне сезоне проџава живот за 2-4 дана. Замислите шта значе та два дана дужег живота код 20.000 излетница у доброј багремовој паши, у јаком друштву које дневно може да донесе 8-12 kg нектара у кошницу. Ово напомињем из разлога да сакупљени полен (концентрат у пчеларству) дајемо као додатак у исхрани нуклеуса који на почетку нису способни да донесу довољну количину полена за исхрану легла и бржи развој нуклеуса.

Поленов прах и прополис и за човека представљају извор састојака који имају одређен значај за очување здравља или за помоћ код лечења појединих болести. Дакле треба искористити оно што нуде природа и пчеле. Зато они који нису поставили сакупљаче за полен и мреже за прополис у априлу, сада то треба да учине.

8. Добијање матичног млеча


У овом месецу искусни пчелари организују и производњу матичног млеча. Неискусним пчеларима препоручујем да мало више упознају проблематику производње матичног млеча и да покушају баш сада у мају за време багремове паше, да произведу и овај драгоцени пчеларски производ који је одличан и за људски организам. Млади пчелари то требају за почетак да пробају у пчелињим друштвима која су добила нагон за ројење.9. Добијање воска и градња саћа


За градњу саћа и добијане воска нешто је речено у претходним тачкама. Овде желим посебно да нагласим и препоручим да пчелари обавезно то раде и годишње замењују 25% старог плодишног саћа са новим, јер је то један од начина за добијање воска, а још већи значај је да ће имати здрава друштва и крупне пчеле. Правовремена замена старог плодишног саћа је најбоља превентива против болести пчелињег легла у односу на лекове које препоручују поједини "пчеларски стручњаци" и произвођачи пчеларских лекова односно ветеринари који заступају те исте произвођаче а немају практично пчеларско искуство.

10. Припрема за вађење и цеђење меда


О томе када багремов мед треба вадити из кошница и врцати постоје различита мишљења. Моје дугугодишње искуство, које је научно поткрепљено, говори да се оквири са медом требају вадити кад је 1/2 до 2/3 меда затворено воштаним поклопцима. Код вађења меда морамо се придржавати неких правила и при вађењу и врцању меда обавезно треба припремити следеће:

- пчеларски нож, четку или гушће перо за скидање пчела са саћа (професионалци, издувач пчела) као и посуду са водом за умакање четке или пера,

- довољан број бежалица,

- један, два или више празних наставака за стављање оквира са медом,

- наставак са саћем за попуњавање места извађених оквира,

- влажну крпу за брисање руку,

- димилицу са довољном количином средстава за димљење,

- заштитни шешир или комбинезон, заштитне рукавице и то како за себе тако и за евентуалног помоћника,

- центрифугу за врцање меда,

- виљушку или нођ за скидање воштаних поклопаца,

- сталак за постављање припремљених оквира за центрифугирање,

- посуду за скупљање меда из центрифуге,

- канте или бурад за мед.


Код вађења оквира са медом из кошница, обавезно треба мислити на пчеле и њихов даљи развој, због могућности да паша нагло нестане и да пчеле остану без нужног минимума хране (10 kg по кошници), што би се врло негативно одразило на даљи развој пчелињег друштва и искоришћење нарених паша. Није препоручљиво вадити мед из оквира са леглом из плодишта, јер постоји опасност да убијете, односно притиснете матицу рамовима. Оквири, односно наставци са изврцаним оквирима враћају се пчелама предвече. Добро је изврцане оквире попрскати водом.

11. Борба притив Варое и контрола осталих болести

Главна борба против Варое обавља се у првој половини августа. Међутим неки неискусни пчелари, а нарочито они који мисле да њих неће задесити проблем Варое, а пропустили су и касно јесење третирање, морају бити обазриви у овом периоду после врцања багремове паше. Ако не желе да у јулу преполове пчелињак они морају да изврше пробно дијагностиковање код неколико заједница по слободном избору са грађевњаком или трутовским леглом на оквирима. Наима треба најмање 200 затворених трутовских ћелија отворити пинцетом и избројати нађене Варое. Уколико се пронађе 15-20 Вароа у ових 200 ћелија, морају се предузети хитне мере за њихово отстрањивање из свих кошница са једним од лекова против Варое и поступити по упутству.

12. Контрола ваге на пчелињаку


Ово техничко помагало је од изузетне важности и користи за праћење дневног уноса нектара и предизимање правовремених радњи у вези са проширењем простора у кошници, стимулативним прихрањивањем, селењем пчела на нове пашне локалитете. контрола ваге врши се свакодневно увече и ујутру и бележи се у дневник

13. Селидба пчела


Селећи пчелари кад примете да унос нектара пада испод 500 гр., морају приступити припреми друштава за селидбу или другу врсте пчелиње паше на новом локалитету, које је претходно утврђено и припремљено.

Наум Мр Банџов


Bookmark and Share

Mala Pijaca