Zdrava Srbija Instagram

УТИЦАЈ ВИСОКИХ ТЕМПЕРАТУРА НА ПЧЕЛИЊА ДРУШТВА


Пчеларство, 25.07.2013.
Саша Бугарчић

Bookmark and Share


Велике врућине које нас прате у месецу јулу последњих година, праве доста велике штете у примарној пољопривредној производњи. Причињене штете од високих температура нису заобишле ни произвођаче меда. Велике врућине које владају током ових летњих месеци, код нас, честио умањујуили у потпуности унуште вредност бројних биљака које пчеле користе за пашу. Поред лошег утицаја високе температуре на стање биљака, у неким случајевима високе температуре штетно делују на радну способност пчела, развој ројева и новообразованих друштва и отежавају пресељење кошница на пашу. Из ових И сличних разлога морају се предузети извесне мере заштите И помагања пчелама.О заштити пчелињих друштава током лета, када су температуре ваздуха високе, треба мислити још при постављању и уређењу пчелињака. Још тада треба поставити кошнице у шареном хладу испод крошње дрвећа и то тако да буду заштићене од сунчаних зрака у најтоплије часове дана од 11-15 h. Тамо где је немогуће спровести овакву меру заштите, треба подићи надстрешницу или кошнице у подне покрити мокрим џаковима. У свим случајевима ‘’лето’’ на кошницама треба да буде широко, дуж целе кошнице, и високо тако да се свака улица може лако да проветрава.Збег са замраченом вентилацијом, представља одлично средствао за заштиту пчелињих друштва од врућине. Врло често може доћи до спречавања развоја ројева и новообразованих пчелињих друштва, па и потпуно закржљавање услед великих врућина И оксидација током паше. Такви ројеви обично напуштају кошнице у току августа, остављају своје гнездо мољцу, а њихов даљи опстанак је неизвестан.


Поред одабира места и обезбеђења додатне вентилације у пчелињаку, посебну пажњу треба обратити на воду. Вода је важан чинилац у одржавању радне способности пчелињег друштва. Помоћу ње пчеле одржавају потребну влажност ваздуха, а пчелари то чине коришћењем појила.
Дипл.инж. Ненад Стефановић


Bookmark and Share

Mala Pijaca