Zdrava Srbija Instagram

Хумификација земљишта


Повртарство, 04.10.2013.
Саша Бугарчић

Bookmark and Share


Без хумуса би сва плодна земљишта постала неплодна и велики део флоре би нестао. Хумус настаје у процесу хумификације органских материја и врло је компликоване хемијске грађе. Хумификација у природи траје дуго времена и у тлу остаје мали део корисног материјала. Хумификација је мера којом се надокнађује недостајућа количина органске материје у земљишту:

-Уношењем органских ђубрива у земљиште (стајњак, компост, тресет, глистењак)
-Зеленишним ђубрењем (сетва семена лупине, сточног грашка, грахорице, луцерке и сл.). Зелена маса се заорава у фази цветања.


Уношењем органске материје се:

- Повећава се садржај храњивих материја
- Побољшавају се физичке и биолошке особине земљишта


Земљишта богата хумусом су по правилу плоднија. За поправку садржаја хумуса за 1 % на дубини од 0-40 cm, неопходно је при мелиоративном ђубрењу унети око 50 t стајњака по 1 hа у наредне 3-4 године.Ову количину стајњака може заменити 3 – 4 пута мања количина тресета, компоста или неколико пута мања количина глистењака и других органских ђубрива.Не уносити свеж стајњак, стајњак треба да је зрео (добро згорео). Стајњак стар 3-4 месеца сматра се за полузгорели стајњак, а 6-8 месеци згорели или зрео стајњак. Вредност одмах заораног стајњака, после растурања је 100% , вредност стајњака заораног 6 сати после растурања је 80%, вредност стајњака заораног 24 сата после растурања је 70%, вредност стајњака заораног 4 дана после растурања је 50%.


Стајњак је првенствено азотно и калијумово ђубриво, садржај фосфора му је знатно нижи. Из стајњака се најбрже ослобађа калијум, затим азот, док фосфор спорије прелази у приступачан облик.
Стајњак има продужено дејство (постепено ослобађање хранива). На тешким земљиштима дејство стајњака у просеку траје 4-5 година,на иловачама 3-4, а на лаким земљиштима 2-3 године.
Магдалена Тодоровић дипл.инг.


Bookmark and Share

Mala Pijaca