Zdrava Srbija Instagram

Здружени усеви у органској производњи


Повртарство, 11.11.2013.
Саша Бугарчић

Bookmark and Share


Међуусев представља усев који се поред главне културе гаји у међуредно растојању било воћњака, повртњака ... (нпр детелина или пасуљ у воћњаку). Позитивни ефекти саживота више усева су различити:


- на најбољи могући начин користи се расположиви простор;

- смањују се трошкови ђубрења (легуминозним биљаке обогаћују земљиште);

- спречава се испирање хранива и чува земљишна влага;

- поправљају се физичке, хемијске и биолошке особине земљишта ;

- спречава се ерозија (нпр гајење луцерке са дубоким кореновим системом)

- смањује се употреба пестицида;

- позитивно утиче на очување квалитета воде.
Упаривање усева је један од добрих алтернативних начина заштите и очувања природних ресурса. Као предности здружених усева наводе се:


- већа продукција биомасе и приноса;

- боље коришћење расположивих ресурса;

- мање штете од корова, болести и штеточина;

- већа стабилност система,

- боља и разноврснија исхрана људи и животиња,

- сигурнији приходи не само у ратарству, већ иу повртарству.Код нас се у производњи често среће здружена сетва кукуруза и пасуља, јарог јечма и црвене детелине, овса и грахорице, кукуруза и тикве итд
Милица Попадић, дипл. инг


Bookmark and Share

Mala Pijaca