Zdrava Srbija Instagram

Земљиште у органској производњи


Повртарство, 07.04.2015.
Саша Бугарчић

Bookmark and Share


Органска производња је врхунска технологија пољопривредне производње која уважава најмодернија достигнућа науке. Успешна може бити само у случају ако се користе сва досадашња научна сазнања у схватању природних законитости. Органску пољопривреду могуће је успоставити за дужи период, ако се организује на принципу заштите човековог здравља и животне средине. Све то изискује измену досадашњег начина производње хране. Пољопривредни произвођачи треба да стекну основна сазнања о земљишту као најважнијем ресурсу производње.

Пољопривреда је једна од најосновнијих активности човечанства из разлога што свакодневно морамо да се хранимо. Историја, култура и друштвене вредности су уграђене у пољопривреди. Принципи који се тичу пољопривреде у најширем смислу, укључују начин на који људи обрађују земљиште и односе се према природи, биљкама и животињама; шта једемо и облачимо, колико су храна и остале виталне робе расположиве, како се њима рукује, припрема и дистрибуира; и шта је залог за будуће генерације.

Земљиште је изузетно багато разним врстама живих организама, од микроорганизама (бактерије, актиномицете, гљиве…) до крупних организама, попут глиста који обезбеђују плодност земљишта. То је једини природни ресурс, који се може обнављати природним путем, а разним методама произвођач може поправљати његову животну снагу.

Земљиште се састоји од минералних материја, воде и органске материје.

Органску материју земљишта чине хумус, корен биљака и живи организми. Живи организми су бактерије, гљиве, кишне глисте и остале животиње. Једна шака плодне земље из биоактивног горњег слоја садржи више живих организама него што има људи на земљиној кугли. Горњи слој од око 15-20 cm земљишта на 1 hа садржи око 7 t живих организама. Живе организме у тој "подземној штали" треба одржавати и хранити органским материјама.

Свако агресивно обрађивање земљишта (дубоко орање) је грубо нарушавање живота у земљишту. Зато је потребно избегавати често обрађивање јер се разбија његова мрвичаста структура која представља основни предуслов за плодност земљишта. Не препоручује се употреба тешких машина (сабијају земљиште) већ по потреби, треба користити култиваторе за површинску обраду или подриваче за растресање дубљих слојева. Понекад је препоручљиво чак и држање земљишта под угаром али не у парлогу.

Упознавање сопствених парцела почиње са копањем земљишних профила до дубине до које се обрађује и вађењем узорака за хемијску анализу на плодност, одређивања садржаја хранљивих материја, pH вредности, количине хумуса и тешких метала и остатака пестицида (хлоровани угљоводници, триазинска једињења, остаци трифлуралина и др). Свакако историјат парцеле (врста културе, количина и врста употребљених ђубрива, количина и врста употребљених препарата за заштиту) одређује конкретне захтеве за анализу земљишта.

Просечан узорак се формира од измешане земље сакупљене од 20-25 појединачних убода са истражене површине за парцеле мање од 5 hа. За неке парцеле пожељно је узети више узорака. Један просечни узорак садржи око 1 kg земљишта узроци се узимају од 0-30 cm дубине. За воћњаке и велика имања пожељно је узети и један узорак из доњег слоја од 30-60 cm дубине.

Узорци се достављају лабораторији која је акредитована за испитивања и која ће дати мишљење да ли резултати задовољавају критеријуме за органску производњу односно које је мере потребно предузети у циљу обогаћивања земљишта хранљивим материјама. Минералне материје, вода, ваздух, органске материје и микроорганизми у интеракцијама стварају факторе приноса а човек помоћу правилно одабраних метода може поправљати животну снагу земљишта.У побољшавање физичких, хемијских и биолошких особина земљишта спадају све агротехничке мере које имају позитиван утицај, као што су:

–Плодоред (укидање монокултуре)
- Мелиоративни захвати
- Подизање шума и ветрозаштитних појасева
- Гајење легуминоза
- Заоравање зеленишног ђубрива
–Уношење органских материја у свежем или компостираном стању
–Уношење природних минералних ђубрива (сирови фосфати, зеолит, доломит ..)


Обрада земљишта и машине

Обрада земљишта у органској производњи има за циљ да побољша мрвичасту структуру земљишта чиме се олакшава продирање воде и ваздуха и омогућује повољна биолошка активност. Микроорганизми, којима се правилном обрадом омогућава нормалан рад, стварају неопходне хранљиве материје за исхрану биљака.

У органској производњи треба водити рачуна о земљишту, као о најважнијем природном ресурсу, без којег је тешко замислити квалитетну производњу и добре приносе. Без обзира што је наука постигла завидне резултате у погледу развоја технике, информатике, сателита, свемирских летелица и другог ипак живот на земљи зависи управо од тих неколико сантиметара површинског биоактивног слоја земљишта.

Због тога произвођачи у органској производњи, као свесни и активни еколошки чувари животне средине за одржавање природних особина земљишта треба да примењују низ мера:

- обраду земљишта у оптималном временском року,
- лакша оруђа,
- подривање доњег слоја земљишта,
- малчирање, настирање земљишта,
- формирање парцела оптималних величина,
- садњу дрвореда и жбуња и
- ђубрење органских и минералним природним ђубривима.

Да би се земљиште добро припремило за сетву и да се корену биљке омогући нормалан развој потребно је применити следеће мере:

- користити лакше тракторе (мања потрошња енергије по јединци површине, слабије гажење),
- редовно подривање доњег слоја до 40-60 cm,
- комбиновати више операција у једном проходу,
- током летњих месеци применити само плитку обраду ( да се смање губици влаге) и
- засејавати биљке за зеленишно ђубрење које уједно чувају земљиште од негативних утицаја разних ерозија.

Машинска индустрија у последње време се почиње прилагођавати потребама органске пољопривреде. Специфичности се огледају у томе што су нове машине и оруђа више оријентисани на фину обраду површинског слоја и уништавање корова. Очигледна је тежња да се уместо хербицида корови ефикасно уништавају механичким путем. Машине које се користе у органској производњи су по својој конструкцији рангиране од једноставних до врло сложених и специфичних.Најједноставнија је турбомотика где се мотичица монтира иза једног точка, који се гура напред уз помоћ две ручице, тако уништавајући изникли коров у међуредном простору.

Поред комбиноване дрљаче постоји читав низ међуредних култиватора за разбијање корова са ротирајућим звездастим мотичицама чији се нагиб може регулисати, затим постоје самоходне справе за плевљење.

Исчешљавање корова из усева врши се вертикалним и хоризонталним четкалицама чија се предност огледа у томе што исчеткани коров остаје на површини земљишта и врло брзо се осуши.

Термичко сузбијање корова се врши разним пржилицама са ужим и ширим радним захватима. пржење је веома ефикасно ако се врши у оптималном времену, непосредно пре ницање културних биљака, а корови су у то доба већ изникли и имају 1-2 пара листова.

Специјална комбинована дрљача (comb harrow)је изузетно користан алат у обради земљишта под органском производњом. Данас је многи фармери у свету користе, као и чланови Удружења TERRA'S из Суботице који су већ пар година у прилици да се упознају са повољним ефектима ове алатке. Може се употребљавати као класична дрљача за растресање тврдог земљишта пре сетве. Вишенаменски је алат и састоји се од финих зубаца који су причвршћени на флексибилни оквир који прати неравнине земљишта и повија се. Висина оквира, зупци и њихова раздаљина од 30 мм обезбеђују темељно дрљање и уједначење рада као и слободан пролаз ђубрива међу зупцима, а биљке се не оштећују. Брзо и једноставно намештање угла зубаца и намештање точка одређује дубину, притисак и агресивност дрљања.

Comb harrow је ефикасан као већина хербицида који се користе код нас. Погодан је за житарице, а успешно се може користи и у другим културама (кромпир, репа, пасуљ, соја, кукуруз, бели лук, репица, травњак итд.). Лако га је користити а његова ефикасност се одмах примећује.


Comb harrow дрљача је веома користна зато што је:

1. Изванредан и изузетно ефикасан у сузбијању корова. Успешно замењује хербициде и доказује да је сузбијање корова могуће без скупих и штетних хемикалија.

2. Има прихватљиву цену у односу на друге сличне алате и на цену хербицида што је битно са економског аспекта органске пољопривреде.

3. Comb harrow има важан психолошки ефекат. Једноставан је, савремен и привлачан алат. Лак је за управљање, погодан за мале фарме и може се користити за обраду у многим пољопривредним културама.

Важно је напоменути, да се и постојећа механизација уз малу адаптацију може врло успешно користити у органскољ пољопривреди. Нпр. ако се на спољне мотичице на међуредном култиватором монтирају тзв. пете (понекад је довољно само намотати парче жице), онда такве мотичице бацају 1-2 cm земље у сам ред покривајући изникли коров. Ако се то уради 2-3 пута у право време, може се избећи ручно окопавање.Бобан Станковић дипл. инг.


Bookmark and Share

Mala Pijaca