Zdrava Srbija Instagram

Механичке мере заштите биља


Повртарство, 25.08.2015.
Саша Бугарчић

Bookmark and Share


Поред агротехничких, физичких и бололошки мера заштите гајених биљака у органској производњи, и механичке мере имају важну улогу у борби против штетних организама. Оне подразумевају ручно сакупљање штетних инсеката, што је изводљиво на мањим парцелама, њихово ловљење помоћу ловних канала формираних око парцеле, применом ловних посуда са атрактантима који привлаче штетне инсекте, постављањем баријера ( љуске јајета, пепео, пиљевина, дијатомејска земља, тер папир, мреже). Пепео и дијатомејска земља спречавају да купусна мува положи јаја у земљу. Купус се може заштитити од купусне муве и малчом од тер-папира.

Ловне клопке, светлосне клопке и бојене, такође су од значаја у контроли бројности штеточина. За сузбијање пужева користе се плитке посуде у које се ставља пиво, размућен квасац или мекиње и плитко укопају у земљу. Привучени мирисом пужеви се даве у клопци. Жуте клопке користе се за, утврђивање присуства и бројности, контролу трешњине муве и других воћних мушица, као и биљних ваши. За праћење малинине бубе користе се беле клопке, док се за посматрање и контролу поткорњака користе црвене клопке. Плава боја привлачи трипсе па се плаве лепљиве плоче користе за утрђивање њиховог присуства и контролу боројности.
Бројност штетних инсеката на парцелама смањује се и употребом специјалних уређаја, усисивача, за њихово ловљење. За изловљавање глодара користе се клопке, а за застрашивање и растеривање птица звучни ефекти, сјајни предмети.


У циљу заштите врши се и уништавање биљних остатака након бербе, жетве, резидбе воћака, као и сечење и уклањање оболелих грана воћака, уклањање мумифицираних плодова воћака, скупљање опалог лишћа, као би се смањио инфективни потенцијал патогена који се одржавају у овим биљним деловима.
Бојана Карапанџић, дипл. инг. пољ.


Bookmark and Share

Mala Pijaca