Zdrava Srbija Instagram

Међуредно култивирање


Ратарство, 16.06.2014.
Саша Бугарчић

Bookmark and Share


Током маја и почетком јуна честе и обилне падавине праћене сунчаним периодима довеле су до појаве дебље покорице на већини парцела засејаним широкоредим усевима. На таквим парцелама неопходно је обавити међуредно култивирање земљишта у циљу разбијања покорице која веома штетно утиче на гајене биљке.


Култивирање земљишта првенствено се изводи у циљу обезбеђивања боље проветрености земљишта, чиме се активирају аеробни микроорганизми који врше разлагање и минерализацију органске материје у земљишту. Проветравањем се повећава активност корена гајених биљака. Уколико се изостави ова агротехничка мера, нарочито на тешким земљиштима, долази до стварања анаеробних услова, што има за последицу низ негативних процеса у земљишту. У таквим условима азотна једињења разлажу се до елементарног азота који биљке не могу да усвоје, а један део азота се губи из земљишта у гасовитом облику. Такође, неки елементи, као што су сумпор, гвожђе, манган, у таквим условима преводе се у облике који делују токсично на гајене биљке.Разбијање покорице утича и на садржај воде у земљишту, јер се на тај начин прекида капиларни успон воде, чиме се спречава губљење воде из земљишта путем евапорације. Међуредном култивацијом уништавају се корови који нису сузбијени хемијским путем.


Међуредно култивирање је веома важна и незаменљива мера неге и уколико се правилно изводи може имати значајан утицај на приносе гајених биљака. Бројни огледи и искуства из праксе показали су да је примена међуредног култивирања довела до повећања приноса код кукуруза за 500 kg, соје 300 kg, сунцокрета 200 kg.
Светлана Јеринић дипл. инг.


Bookmark and Share

Mala Pijaca