Zdrava Srbija Instagram

Зеленишно ђубриво у органској пољопривреди


Ратарство, 07.03.2015.
Саша Бугарчић

Bookmark and Share


У органској биљној производњи није дозвољена употреба: ђубрива која садрже људске екскременте, ђубрива која садрже остатке генетички модификованих биљака или генетички модификоване микроорганизаме, као и стајског ђубрива од генетички модификованих животиња.


У циљу одржавања и повећања плодности и биолошке активност земљишта у органској пољопривреди треба:


- гајити легуминозе, усеве за зеленишно ђубрење и биљке са дубоким кореном у одговарајућем вишегодишњем плодореду;

- користити ђубрива из органске сточарске производње; чврсто и течно ђубриво мора бити заорано у кратком временском року после растурања на површину земљишта, а препоручује се инектирање течног ђубрива

- заоравати органске материје, компостиране или некомпостиране, са производних јединица на којима се производња одвија у складу са методама органске производње.


Зеленишно ђубрење је зелена биљна маса која се заорава, за овакав начин ђубрења користе се биљке које брзо расту. Гаје се као претходне културе, међуусеви и накнадне културе, а ређе целе године. Зеленишно ђубриво, као накнадна култура, сеје се у јесен, а то може бити уљана репица, смеша маљаве грахорице, инкарнатске детелине и хибридног љуља, смеша маљаве грахорице и озимог јечма. У пролеће као претходна култура, може се сејати смеша обичне грахорице и јарог јечма, затим луцерка, лупина. Као међукултуре могу се гајити фацелија, сточни грашак и др.У зависности од услова, биљке се после 4-10 недеља, најкасније пред сетву, покосе и заору или оставе као малч. Зеленишно ђубриво обогаћује земљиште пре свега азотом из зелене масе, а легуминозе азотом из ваздуха захваљујући деловању квржичних бактерија које живе на њиховом корену и врше фиксацију ваздушног азота. Зеленишно ђубрење је погодан начин одржавања земљишта тамо где нема довољно стајњака.


Гајењем биљака за зеленишно ђубрење и њиховим заоравањем могу се надокнадити органске материје које недостају земљишту. На овај начин се уносе важнија ђубрива (N, P, K и Cа). Заоравањем биљака за зеленишно ђубрење, повећава се плодност и структура земљишта. Закоровљеност, а тиме и количина семена у земљишту, може да се редукује стручном применом зеленишног ђубрења. При томе је важно да на површини зеленишног ђубрења коров који расте не доспе до стадијума образовања семена.
Славица Коџопељић дипл.инг ратарства


Bookmark and Share

Mala Pijaca