Zdrava Srbija Instagram

Начини ђубрења


Ратарство, 09.12.2015.
Саша Бугарчић

Bookmark and Share


У земљишту се налазе биљна хранива која су обично недовољна за интензиван раст и развој гајених биљака, тј за коришћење генетског потенцијала за родност и постизање максималних приноса, па се јавља недостатак биљних хранива. Недостатку биљних хранива доприноси и стално изношење хранива приносом,испирањем падавинама у дубље слојеве земљишта, одношењем хранива површинском ерозијом и превођењем биљних хранива у теже приступачна једињења. Зато је, за постизање стабилних и високих приноса биљака неопходно уношење биљних хранива путем ђубрива у већим количинама.Основни задатак ђубрења јесте да се земљиште учини што плоднијим и да се биљним културама осигурају биљна хранива у довољним количинама од почетка до краја вегетације.

Према задацима који се желе решити ђубрењем постоје два основна правца ђубрења:

1.Основно ђубрење (које може бити основно и мелиоративно)
2.Допунско ђубрење (стартно и прихрањивање)


Основним ђубрењем се уносе ђубрива у орнични слој земљишта да она буду на располагању биљној култури за цео или за део вегетационог периода. При основном ђубрењу у земљиште се при извођењу основне обраде уносе органска и минерална ђубрива. Препоручује се да се при основном ђубрењу даје органско ђубриво за неколико вегетација и сва количина фосфорних и калијумових ђубрива намењена за једну вегетациону сезону.

Мелиоративно ђубрење има за задатак да поправи земљиште, односно уклони неки недостатак у земљишту. Обично се изводи са мелиоративном обрадом. Врсте мелиоративног ђубрења су: хумизација, калцификација, фосфатизација, кализација.

Стартно ђубрење има задатак да пружи готову биљну храну клијанцима и даље усеву у стадијуму ницања. Према препорукама количине стартних ђубрива не би требале да пређу више од 10-15 % укупно планираних количина хранива за неку биљну културу.

Прихрањивање је врста допунског ђубрења при којој се биљци у току вегетационог периода обезбеђују лако усвојива биљна хранива. Прихрањивање се може обављати на више начина: уношењем прашкастих и гранулисаних ђубрива у земљиште, фолијарно, уношењем преко система за наводњавање (фертиригација).
Снежана Стојковић-Јевтић дипл.инг.


Bookmark and Share

Mala Pijaca