Zdrava Srbija Instagram

Континуирана испаша


Сточарство, 04.02.2014.
Саша Бугарчић

Bookmark and Share


Систем континуиране испаше је новијег датума. Заснива се на биолошкој особини траве да брзо регенерише (да се обнавља). Проценат искоришћавања трава у овом систему треба да буде преко 95%. Правилним вођењем испаше у овом систему обезбеђује се увек млада паша. Овај систем захтева доста људског рада а пожељна је употреба електричне ограде која на једној страни пашњака треба да буде помична. Услов за њено организовање је да према броју грла имамо довољно пашне површине за трећи пашни период.


Цела пашна сезона подели се у три периода.Први период је период најинтензивније расти трава, обично траје од почетка паше до средине јуна. Други период траје од средине јуна до почетка августа и трећи период траје од почетка августа до краја пашне сезоне.


Кад ово правилно одредимо целу пашну површину поделимо у три дела где је пожељно направити преграде, условно речено прегоне, извршити груписање оваца (на оне које доје близанце, јединце и јагњад).

У првој трећини пашњака организујемо пашу у првом пашном периоду. Остале две трећине користе се за кошење, односно спремање травне сенаже и сена које користимо за зимску исхрану.

У другом пашном периоду организујемо пашу на две трећине пашњака, односно на површини коју смо у првом периоду косили. У овом периоду косимо трећину која је у првом периоду била пашена.

У трећем периоду пашу организујемо на целом пашњаку.
Неђељко Пиповић, дипл. инг.


Bookmark and Share

Mala Pijaca