Zdrava Srbija Instagram

Тов јарића


Сточарство, 30.04.2014.
Саша Бугарчић

Bookmark and ShareУ тов се већином укључује сва мушка јарад (само око 0,5% иде за расплод) као и сва женска јарад која није одабрана за расплод. Мушка јарад има од 15-20% веће дневне прирасте те мање масно месо од женске јаради.


С обзиром на пасмину коза, потребну телесну масу, квалитет меса те потражњу на тржишту, постоје три врсте това јаради:

- од 8-12 kg телесне масе,
- од 18-20 kg телесне масе
- до 30 kg телесне масе.


Оброци у тову јаради темеље се на млеку, млечној замени или концентрисаним крмивима. У погледу економичности това, трошкови хране, имају знатан удео у укупним трошковима това (до 80% тржишне цене јаради). Тов јаради често је на граници исплативости због високих цена концентрата и млечних замена. Јарад товљена млеком коље се с просечном телесном масом од 8-12 kg. Таква јарад имају најквалитетније месо, прожето мањом количином масти, светле боје, при чему је најбоље кланично искоришћење јарића. То је и најскупљи начин това.


С економског гледишта, исплативија је употреба млечне замене у тову јаради. Таквим товом добија се, такође квалитетно месо а просечни дневни прирасти су 300-350 g. Коришћењем крмних смеса у тову јаради, самих или у комбинацији с млеком, слаби рандман клања (повећава се бураг), а месо је тамније. Врло је битна и правовремено прилагођавање јаради на суву храну (сено и крмне смесе), јер стресно раздобље преласка с млечне на суву храну може бити узрок депресија у порасту јаради у првим данима това.

Текст преузет са https://www.agroportal.hr/


Bookmark and Share

Mala Pijaca