Zdrava Srbija Instagram

Здравствена заштита животиња у органској производњи


Сточарство, 09.08.2014.
Саша Бугарчић

Bookmark and Share


Животињама у органској производњи морају да се обезбеде услови на фарми који теже ка постизању максималне отпорности животиња од болести као и спречавању појаве инфекција, јер је циљ органске производње у сточарству да се гаје здраве и отпорне животиње, које ће бити гаранција за добијање квалитетних органских производа за људску исхрану. Уколико, упркос свим предузетим превентивним мерама ипак дође до појаве болести, циљ мора да буде проналажење узрока и спречавање будућих избијања болести променом праксе управљања.


У одгајивању треба спроводити селекцију ка стварању отпорних раса или сојева животиња на разне болести и заштиту од инфекција. Одржавање и хигијена у објектима у којима су смештене животиње мора бити редовна тј. свакодневна обавеза одгајивача, ради спречавања разних обољења и зараза. То се постиже редовним прањем, чишћењем и дезинфекцијом објекта, као и опреме за исхрану, напајање, мужу.


Фарме у органској производњи морају да обезбеде ветеринаре који успешно могу да се посвете здравственим потребама животиња у органској производњи. По правилу ветеринари треба добро да познају фитотерапију и хомеопатију. Тамо где се лекови синтетичког порекла користе период каренце треба да буде најмање двоструко дужи од законом прописаног периода. Када је реч о вакцинама оне могу да се користе само у случајевима када се унапред зна да се болест о којој је реч не може сузбити никаквим техникама управљања у органској производњи.Ветеринар на фарми не може самоиницијативно да вакцинише животиње, док претходно не добије овлашћење организације, која издаје сертификат за органску производњу. На фарми је ветеринар у обавези да формира беспрекорну евиденцију тј. да уведе здравствени картон за свако грло. У здравственом картону мора да се посебно евидентира да ли је животиња лечена и на конвеционалан начин, са којим лековима и од које болести. Значи да све лечене животиње морају бити јасно идентификоване.


Поред коришћења лекова и предузетих ветеринарских третмана лечења, ветеринар мора у картон да наведе од које фабрике потиче лек, назив и марку коришћеног лека или лекова. На основу евиденције ветеринара на фарми, организација која издаје сертификат, одредиће за сваку фарму, појединачно, минималне потребе примене лекова синтетичког порекла.


Међутим званични инспектор ни у којем случају неће и не може одобрити да се на органској фарми користе синтетичка средства за подстицање раста животиња, средства за подстицање производње (млека, меса), као и коришћење разних врста хормона за друге производне потребе.
Горан Златковић дипл.инг.


Bookmark and Share

Mala Pijaca