Zdrava Srbija Instagram

Природни начини парења код оваца


Сточарство, 17.12.2014.
Саша Бугарчић

Bookmark and Share


Природни начини парења код оваца могу бити: дивљи, класни, харемски и индивидуални.


Дивље парење оваца је карактеристично за примитивне расе и екстензивно овчарство. Ту се овнови пуштају међу овце, не планирајући ни који ће ован коју овцу оплодити ни датум парења. Овнови по више пута скачу на поједине овце, превише се исцрпљују и кратко се задржавају у приплоду. Том приликом извесна млада грла бивају оплођена пре времена. На једног одраслог овна долази 20-25 оваца, највише 40 оваца, а на двисца 10-15 оваца.


Класно парење врши се на тај начин што се овце деле на групе-класе, у зависности од њихових особина свакој групи се додају овнови да би се извршила корекција одређених особина (тежина тела, ширина груди, угнуће леђа). Код оваквог начина парења додељује се на једног овна 40-60 оваца, али се по оцу не зна тачно порекло јагњади, као ни време парења оваца.


При харемском парењу за једног овна одређује се група оваца (40-60 комада), тако да се не зна само време парења. За класно и харемско парење засебно се држи свака група оваца. У савременом овчарству од природних начина парења највише се примењује индивидуално парење. Један ован се користи за 60-80 оваца. Одређују се родитељски парови према одгајивачком циљу производње. Тачно се саставља план припуста, којим се одређује који ће ован коју овцу да оплоди. На овакав начин добијају се најбоља јагњад.


Овце у нагону се проналазе овновима "пробачима", који су подвезани специјалним кецељама које су натопљене бојом, тако да могу заскочити овцу, али је не могу оплодити већ само обележити. Овце у полном нагону откривају се ујутру пре истеривања оваца на пашу и предвече при повратку са паше, и то помоћу обсервације и овна пробача. Обележена грла се издвајају и припуштају под овна који је предвиђен планом. Период парења траје 4 до 6 недеља, а после тога се пусте овнови међу овце, да би се оплодила она грла код којих се поново јави нагон.Посебна пажња се посвећује припремању оваца и овнова за сезону парења. Овце које уђу у сезону парења с добром приплодном кондицијом тј. са исхранбеним стањем које је најбоје за оплодњу, бивају брзо оплођене, па се и раније јагње, а дају и крупнију јагњад и већи број близанаца. Месец дана пре парења овце се напасају на добрим пашњацима и прихрањују се концентратом. Количина концентрата је већа уколико је паша слабија. Мршаве овце се издвајају, посебно хране и негују, да би се до сезоне парења побољшала њихова кондиција. Ако овце дочекају сезону парења мршаве, добар број остаје неоплођен, период парења се сувише одужи, јагњење се не обави у том периоду, као ни залучивање. Осим тога, што је врло значајно, ангажује се већа радна снага и повећавају се трошкови производње.Коришћен текст: "Овчарство", проф.др Митић Н.Драган Радосављевић


Bookmark and Share

Mala Pijaca