Zdrava Srbija Instagram

Одгoј оваца


Сточарство, 07.09.2013.
Саша Бугарчић

Bookmark and Share


Да би овца давала више вуне,млека и меса, и да би била продуктивнија, мора се применити најправилнији начин одгајања. Одгајивач мора да познаје развитак разних раса оваца а посебно оне које гаји, њене биолошке особине и продуктивне способности,услове при којима је она стварана,да би могао правилно да усмери даљи развитак свога стада,фарме или оваца неког дела региона.У одгајању оваца могу се применити два метода и то:

1.Метод одгајања у чистој крви
2.Метод укрштањаОдгајање у чистој крви значи парење грла исте расе или соја.Например, парење мерино арл оваца са мерино арл овновима или сјеничких оваца са овновима сјеничког соја.Добро је што приликом примене овог метода одгајања, одгајивачи знају шта ће добити.Овај метод је према томе сигурнији и лакши а и обавезан да се употреби када се жели ован или овца чисте расе.Многи одгајивачи у свету који одгајају расе познатих раса за високу производњу вуне, млека и меса, љубоморно чувају чистоту своје расе пре свега одгајањем оваца у чистој крви. Они примењују или гајење у сродству или још чешће ван сродства, да би дошло до освежавања крви.То чине мењајући овнове између себе или из других крајева, али исте расе или соја, те на тај начин применом освежавања крви отклањају појаве неотпорности, префињености или других особина чије су вредности умањене.

Метод укрштања или мележења је пак такав начин одгајања при коме се овце једне расе или соја, паре са овновима друге расе или соја.То је случај например, када дође до парења оваца праменке са овновима мерино расе. При укрштању треба разликовати индустријско укрштање од оплемењивања. Наиме, сав подмладак који се добије индустријским укрштањем иде на тов.


Код нас је овај метод индустријског укрштања обично не примењује,док је у неким земљамакао например француској је у великој примени, јер јагњад добијена укрштањем оваца локалних раса са овновима меснатих раса дају потомство које је приликом рађања крупније, брже расте и добро се тови.

Веснић Сафет дипл.инг.сточарства


Bookmark and Share

Mala Pijaca