Zdrava Srbija Instagram

ЂУБРЕЊЕ ЛОЗЕ ПОСЛЕ САДЊЕ


Виноградарство, 12.04.2013.
Саша Бугарчић

Bookmark and Share


Ђубрење винограда после садње до ступања у фазу редовног плодоношења.


Ђубрење у овој фази је неопходно.Ово се мора учинити утолико пре уколико је било изостављено мелиоративно ђубрење или ђубрење при садњи.


Пошто винова лоза у овој фази испољава велику потребу за азотом, азотна ђубрива уносите у више наврата ради ефикаснијег искоришћавања. Прво уношење обављамо пре кретања лозе, следеће уношење је кад ластари достигну дужину од 10-15 cm.Током прве године корисно је да се азотно ђубриво уноси у 2-3 наврата. У другој години ђубрење се обавља у два наврата и то пре кретања вегетације, други пут кад ластари достигну дужину преко 1m.

У трећој години прво уношење ђубрива је пре кретања вегетације, друго уношење ђубрива је пре цветања док треће требамо обавити 20-35 дана после другог уношења.

Ђубриво се најћешће разбацује по површини земљишта око чокота, а затим се плугом или култиватором затрпава. Ефикасност ђубрења је већа ако се путем дистрибутера убацује у земљиште на дубину од 10-15 cm. Поред тога ђубриво се може унети и у течном стању помоћу ињектора. Уносом помоћу ињектора је ефикасније јер се раствор минералних ђубрива убацује под притискому непосредно у зони деловања корена.Концентрација течних ђубрива несме да пређе границу од 1.5%. У другој и трећој години засада најбоље је ако се ђубри комбинованим минералним ђубривима тј.комбинацијом NPK.Ово ђубрење се мора обавити на слабо плодним земљиштима.Просечне количине по 1 hа би требале бити:

-Азотна ђубрива 100-250 kg/hа,
-Фосфорна ђубрива 300-500 kg/hа,
-Калијумова ђубрива 200-300 kg/hа.

Уколико је при мелиоративним ђубрењу недостајао стајњак, у плантажним засадима мора се повећати хумус сетвом трава за зеленишно ђубрење.Ово је врло ефикасан начин ђубрења, јер се поред повећања количине минералних материја и хумуса у земљишту знатно поправља и физичка структура земљишта.Ово се може постићи и ако се примене и органо-минерална ђубрива, тресет, хумус-глистењак.

Морамо знати да нормалан развој новог засада можемо очекивати само ако су ове мере правилно спроведене.
Сузана Јеркић дипл.инг


Bookmark and Share

Mala Pijaca