Zdrava Srbija Instagram

Радови у винограду пре почетка вегетације


Виноградарство, 17.04.2013.
Саша Бугарчић

Bookmark and Share


Пре почетка нове вегетације, током марта и априла, у чокоту се активирају физиолошки и биохемијски процеси. Најпре се обавља активирање и растење корена. Корен почиње да усваја воду и минералне материје и да их потискује у стабло. Када средње дневне температуре достигну вредности 10°С и изнад, почиње бубрење и отварање окаца. Почиње нова вегетација.


Упоредо са резидбом обавља се ремонт наслона, везивање стабла и лукова, а сви ови послови морају се завршити најкасније до почетка бубрења окаца. До кретања окаца мора се обавити и одгртање винограда у подручјима где је то била неопходна мера за заштиту од екстремно ниских температура. Одгртање се започиње онда када се земљиште оцеди, слегне и просуши од зимске влаге. Позно одгртање може штетити виновој лози јер под земљиштем услед повећане температуре окца могу бити раније активирана па се могу механички повредити и оштетити.


Након обављене резидбе, извлачења резидбом одбачене лозе, завршетка ремонта наслона врши се пролећна дубока обрада земљишта. Циљ ове мере је да растресе угажено земљиште после пролећних послова као и да се спречи нагло губљење акумулиране зимске влаге.
На мањим парцелама и при мањим растојањима може се обавити и ђубрење око сваког чокота. Са ђубрењем треба завршити пре дубоке обраде земљишта. Ђубрење се око сваког чокота обавља најпре отварањем кружног рова око сваког чокота на размаку 20-25 cm. У ров се убаци стајњак и фосфорно или калијумово ђубриво па се ров затрпа земљом која је била избачена из њега. Пролећно ђубрење целе површине обавља се на већим виноградарским површинама. Ђубриво се заорава плуговима који се користе за дубоку пролећну обраду.

Мимица Костић-Ђорђевић дипл.инг.


Bookmark and Share

Mala Pijaca