Zdrava Srbija Instagram

ВИНОГРАД - СИДЕРАЦИЈА


Виноградарство, 19.04.2013.
Саша Бугарчић

Bookmark and Share


Зеленишно ђубрење представља уношење у земљиште надземне масе за то посебно гајених биљака.Оно обогаћује земљиште хранљивим материјама, поправља структуру, сузбија корове, подстиче микробиолошку активност земљишта.За зеленишно ђубриво се може користити:

- фацелија,
- грахорица,
- бела слачица,
- грашак,
- уљана репица и
- разне детелине.
Посебан значај имају легуминозе које обогаћују земљиште азотом. Уносе се у земљиште тарупирањем, кошењем , заоравањем и могу се гајити у плодореду.Ефекти зеленишног ђубрива


Зимско зел.ђубриво - Летње зел.ђубриво - Зелени угар

- Акумулирање азота + , ++ , +++

- Задржавање азота +++ , + , +++

- Повећање хумуса + , ++ , +++

- Део плодореда + , + , +++

- Побољшање структуре земљишта ++ , ++ , +++

Акумулирање азота (N)


Усев - Акумулирање азота (N) kg/hа

- Боб (Vicia faba) 164

- Детелина (50:50) (зелени угар, 1g.) 108

- Детелина (70:30) (усев засејан испод примарног усева) 136

- Црвена детелина 188

- Луцерка 228

- Махунарке (летње зеленишно ђубриво 60

- Махунарке (зимско зеленишно ђубриво 30Поштовани, немојте заборавити да је зеленишно ђубрење зелена биљна маса (окошена) која се заорава.

- Зимско зеленишно ђубриво (грахорица, раж, црвена и бела детелина, љуљ)

- Летње зеленишно ђубриво (фацелија, хељда, слачица, радич, грашак, боб, љуљ)Неморате садити само вишегодишње траве.

Пример за садњу:
- ливадска црвена детелина,
- црвена детелина,
- луцерка,
- махунарке,
- грахорица.
Ја бих вам препоручила да у прве две године не користите хемиjска средства против корова јер виноград је млад и може доћи до оштећења жила и зато морате бити обазриви већ у току вегетације у циљу сузбијања корова, извршити још пет култивисања 5-10 cm.Оријентациони рокови за ове операције били би:

- дубоко орање почетком априла месеца

- прво култивисање у јуну месецу

- друго култивисање у јулу месецу (прва декада)

- треће култивисање у јулу месецу (трећа декада)

- четврто култивисање у августу (друга декада)

- пето култивисање у августу (друга декада)Овим култивисањем ефикасно ће се сузбити коров у међуредном простору, а истовремено ће се сузбити стварање покорице и одржати нормална влага што је веома важно за развој чокота.

дипл.инг.Тодоровић Магдалена
дип.инж. Дејан Тонић


Bookmark and Share

Mala Pijaca