Zdrava Srbija Instagram

ОРГАНСКА ПРОИЗВОДЊА БОРОВНИЦЕ


Воћарство, 13.02.2015.
Саша Бугарчић

Bookmark and Share


Органска производња у Србији је регулисана Законом о органској производњи и органским производима. Услови, који морају бити задовољени у смислу овог Закона односе се на просторну изолацију предвиђених земљишних површина од могућих извора загађивања. Незагађено земљиште подразумева да је садржај штетних материја испод прописаних максимално дозвољених концентрација, квалитет воде за наводњавање мора бити у складу са прописима као и минимална загађеност ваздуха изабраног подручја.


Предуслов за укључивање земљишне парцеле у органску производњу по наведеном Закону је да парцела није коришћена најмање у последње две године код дугогодишњих засада или је коришћена без употребе средстава синтетичко-хемијског порекла. Период у коме се прелази са конвенционалне на органску производњу назива се периодом конверзије и зависи од предходне употребе и третираности датог земљишта.


Боровница као самоникло шумско воће по свом саставу и лековитим својствима пореклом из природних незагађених станишта, задовољава критеријуме органске производње, уз поштовање међународних прописа, који су уграђени у Закон о органској пољопривреди Републике Србије па се може сагледати њен значај и са тог аспекта. Такође, са економског аспекта нема потешкоћа у пласману на домаћем и страном тржишту ако је обезбеђен висок и стандардан квалитет свежих и прерађених плодова.


Тражња за плодовима и производима од плодова боровнице је у сталном порасту . Мора се истаћи да су истраживања плодова боровнице са таквих локалитета као што је Стара планина, Власинско језеро и Копаоник потврдила вредност овог воћа у погледу лековитих својстава и нутритивног састава.


Узгој боровнице као органског производа на адекватно изабраном терену подразумева примену потребних и дозвољених агротехничких мера и средстава у складу са Законом о органској производњи и органским производима. Киселост земљишта ако је потребно треба довести на потребан ниво дозвољеним средствима за закишељавање, или ако је потребно смањити киселост. Такође у одређено време применити дозвољена средства која ће обезбедити минералне материје које су потребне за развој биљака.


Огртање засада се врши материјалима као што су струготина дрвета или пиљевина, такође иглицама бора што може помоћи у одржавању жељеног pH земљишта и у одржавању водног баланса. Врсте које иначе расту на тресетиштима морају се при гајењу у засадима садити са слојем тресета јер се тиме олакшава апсорпција воде обзиром да боровница нема коренских длачица.Орезивање је радња која се на време мора предузимати ради бољег плодоношења. Заштита зрелих плодова од болести и штеточина је посебан проблем јер су конвенционална средства као фунгициди и инсектициди у овој врсти производње забрањени. Корови такође ако се појаве морају бити елиминисани. Заштитна мера против града и птица се такође морају предузети.


Све наведене активности као и посебан начин брања, дистрибуције и складиштења органски произведене боровнице могу поскупети овај начин производње. Принос овако произведених плодова је мањи у односу на конвенционалну производњу али обзиром на вишу цену ових плодова улагање се може исплатити
Ненад Стефановић дипл.инг.пољBookmark and Share

Mala Pijaca