Zdrava Srbija Instagram

Заштита малине од града


Воћарство, 24.06.2015.
Саша Бугарчић

Bookmark and Share


Задњих година у производњи малине град зна да направи велике штете, како на плодовима, тако и на родним изданцима и ластарима, као и на младим изданцима који доносе род наредне године.

Под ударом града плодови бивају обијени појединачно или са целим ластарима, а они који не опадну су повређени, са напуклом покожицом на једном или више збирних плодића. Кроз повређена места продиру патогени, разне врсте гљива и плодови врло брзо труле и опадају и род бива изгубљен. Град такође наноси штету на родним изданцима обијајући и ломећи родне ластаре који носе род, штете се манифестују и на овогодишњим младим изданцима који доносе род наредне вегетације, тамо где су ударени градом бивају сломљени, а ако нису сломљени на удареним местима обрастају недовољно и постају крти, тако да они у току године или приликом рода бивају сломљени и изгубљени за род у наредној години.

Штете од града зависе од учесталости падања у датом локалитету, крупноће и интензитета удара.

Да би се избегле штете од града које могу бити катастрофалне, засади се морају штитити. Постоје два начина заштите, и то против градним ракетама и постављањем против градних мрежа у засаде малине. Заштита противградним ракетама у последње време је све несигурнија из разних разлога, али је зато много поузданија и сигурнија заштита противградним мрежама. Постављање противградних мрежа у засаде је значајна инвестиција, али се кроз дуготрајну употребу исплати, обзиром на висину штета које падањем град зна да направи.Када се ова мрежа постави у један засад она има двоструку улогу, јер у првом реду штити малину од града, а и од високих летњих температура које знају да нанесу штету плодовима и ластарима малине.

Постављена мрежа у засаду малине прави засену и избегавају се ожеготине на плодовима и листу када у току лета дође до екстремно високих температура.
Тодоровић Магдалена дипл.инг.


Bookmark and Share

Mala Pijaca