Zdrava Srbija Instagram

Vrbina "živa" ograda


Cveće, 25.03.2014.
Saša Bugarčić

Bookmark and ShareVrba je naziv za biljke iz roda Salix. Poreklom su sa vlažnih zemljišta hladnih i umerenih regiona sverne hemisvere. Postoji oko 350 vrsta vrbe, različitih životnih formi, najčešće je u pitanju drvo, mada može imati i formu žbuna, ili prizemne biljke. Kora stabla je siva i ispucala. Grane su tanke i dosta savitljive, mada često dolazi do lomljenja grana zbog njihove krtosti. List je uglavnom uzak i zašiljen na vrhu, tamnozelene boje na licu i nešto svetliji na naličju.

Vrba je dvodoma biljka, postoje muške i ženske biljke, koje nose jednopolne cvetove. Plod sadrži mnogobrojna semena koja se lako rasejavaju, a koja sazrevaju ponekad i istovremeno sa cvetanjem. Vrbe imaju visok nivo auksina, hormona koji potpomaže ožiljavanje korena biljaka. Raste obično na vlažnim područjima, uz reke ili na močvarnoj podlozi.Vrba poseduje i lekovita svojstva. Njena kora se od davnina koristi za pravljenje čaja koji ublažava bolove i pospešuje izlučivanje otrovnih materija iz organizma. Osim kore koriste se i mladice sa pupoljcima na vrhu.Zbog svojih karakteristika Vrba je veoma pogodna za žive ograde, a ovde ćemo vam pokazati neke primere kako na kreativan način iskoristiti njen potencijal.

Slike preuzete sa http://www.inspirationgreen.com/Bookmark and Share

Mala Pijaca